ปริญญาตรีสาขาการจัดการการสื่อสาร

Chulalongkorn University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีสาขาการจัดการการสื่อสาร

Chulalongkorn University

ในการศึกษาวิจัยของเราต่อไปเรื่อยมาและการขยายตัวทางวิชาการคณะฯ มีหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปีด้านการจัดการการสื่อสาร ในฐานะที่เป็นโปรแกรมนานาชาติเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนและเราได้รวมองค์ประกอบต่างๆของศิลปะการสื่อสารกับการจัดการเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและมีคุณวุฒิสูง หลักสูตรการจัดการการสื่อสารได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบเครื่องมือทางปัญญาและวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและมีความสามารถในการจัดการงานด้านการสื่อสารต่างๆ หลักสูตรทั้งหมดได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่หลากหลายจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรมาตรฐานสูงสุด

คณะครุศาสตร์การสื่อสาร

คณะนิเทศศาสตร์เป็นหนึ่งใน 18 คณะของ Chulalongkorn University ตั้งอยู่บนถนนพญาไทใจกลางกรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยเดิมเป็นแผนกอิสระที่มีชื่อว่ากรมสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ เป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1974 ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะคณะนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันคณะฯ ประกอบด้วยอาจารย์กว่า 70 คนและนักศึกษากว่า 1,000 คน ในแต่ละปีคณาจารย์มีความสามารถสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ 150 คนและนักศึกษาใหม่ 335 คน คณะได้สร้างชื่อเสียงที่โดดเด่นในด้านการสื่อสารต่างๆเช่นการสื่อสารมวลชนการสื่อสารมวลชนการประชาสัมพันธ์การโฆษณาภาพเคลื่อนไหวและการถ่ายภาพนิ่งการสื่อสารด้วยเสียงและการแสดง เป็นที่ยอมรับกันดีว่าคณะฯ ได้ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจำนวนมากทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
มิถุนายน 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
ประเทศไทย - Bangkok
วันเริ่มต้น : มิถุนายน 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
มิถุนายน 2019
ประเทศไทย - Bangkok
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด