วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในการออกแบบยานยนต์และวิศวกรรมการผลิต

Chulalongkorn University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในการออกแบบยานยนต์และวิศวกรรมการผลิต

Chulalongkorn University

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลกโดยประกอบด้วยหลายประเทศในด้านวิศวกรรมการผลิตการออกแบบการวิจัยและพัฒนาการขนส่งการจัดการ

ในฐานะศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญในเอเชียประเทศไทยอยู่ในฐานะที่เป็นสถานที่ส่งออกเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดหาตลาดรถยนต์ระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีประวัติอันยาวนานของผู้ค้าชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่มีชื่อเสียงซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สนับสนุนโดยความมั่นคงทางการเมือง รัฐบาลไทยใช้นโยบายที่จะช่วยให้ประเทศไทยเป็น "ดีทรอยต์เอเชีย" ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านยานยนต์ในภูมิภาคโดยสนับสนุนการลงทุนและการผลิตตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ เช่นการวิจัยและพัฒนา มีการออกแผนกลยุทธ์หลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการนี้

ด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคปัจจุบันและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงจะต้องอาศัยวิศวกรที่มีความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมหลายด้านพร้อมความสามารถในการสื่อสารระหว่างประเทศ โปรแกรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (ADME) มีมิติใหม่ในการจัดทำหลักสูตรหลายสาขาวิชาจากวิศวกรรมยานยนต์วิศวกรรมเครื่องกลการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิตการควบคุมและการจัดการ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านยานยนต์ในภูมิภาค เนื่องจากการผลิตเติบโตขึ้นและกิจกรรมด้านยานยนต์อื่น ๆ เช่นการออกแบบและการพัฒนายังคงเติบโตต่อไปความต้องการวิศวกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในภูมิภาคนี้ หลักสูตรนานาชาตินี้จะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมที่หลากหลายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการยานยนต์ที่จำเป็นมากผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบและอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ โครงการ ADME มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตรถยนต์และมีการจัดชั้นเรียนบางส่วนเพื่อตอบสนองความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมของนักเรียน

นักเรียนอาจเลือกที่จะมุ่งเน้นในด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากที่สุดในด้านวิศวกรรมที่แตกต่างกันของอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่การออกแบบยานยนต์จนถึงการผลิต นอกเหนือจากเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมแล้วผู้สำเร็จการศึกษาอาจเลือกที่จะศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องได้

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
มิถุนายน 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
ประเทศไทย - Bangkok
วันเริ่มต้น : มิถุนายน 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
มิถุนายน 2019
ประเทศไทย - Bangkok
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด