อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

เกี่ยวกับ

ธุรกิจระหว่างประเทศ BA (Hons)

โปรแกรมนำไปสู่การยกเว้น 9 paper (F1-F9) ไปยัง ACCA และการยกเว้นสูงถึงอนุปริญญาขั้นสูงในการบัญชีบริหาร

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 2 หลักสูตรที่เสนอโดย Success Point College »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ March 12, 2019
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ