BA / BSSc ในปัจจุบันศึกษาประเทศจีน

The Chinese University of Hong Kong, Centre for China Studies

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

BA / BSSc ในปัจจุบันศึกษาประเทศจีน

The Chinese University of Hong Kong, Centre for China Studies

หลักสูตรสหสาขาวิชาชีพและระหว่างคณาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดนักเรียนให้คิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนรวมทั้งสถานที่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์

คุณสมบัติ

1. นักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ยินดีต้อนรับ

หลักสูตรนี้สอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่มีความรู้ภาษาจีนสำหรับการเข้าศึกษา อย่างไรก็ตามนักศึกษายังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด การศึกษาสองภาษาของ CUHK ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีนโดยปราศจากความรู้ภาษาจีน

2. การเรียนรู้ภาษาจีน

นักเรียนที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนจะได้รับการฝึกฝนเป็นภาษาจีนเป็นอย่างดี

3. สองสตรีมในหนึ่งโปรแกรม

นักเรียนจะเลือกหนึ่งในสองโปรแกรมสตรีม: Humanities stream ซึ่งนำไปสู่ปริญญาตรีหรือปริญญาทางสังคมศาสตร์ซึ่งจะนำไปสู่ระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ (BSSc)

ภายในแต่ละสตรีมนักเรียนจะพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนึ่งในสี่ด้านคือวัฒนธรรมและสังคมภาษาและวัฒนธรรมสังคมและการเมืองหรือเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา

4. การแลกเปลี่ยนการศึกษา

นักศึกษาจะเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนภาคการศึกษาระยะยาวที่สถาบันในจีนแผ่นดินใหญ่หรือประเทศไต้หวัน

5. งานภาคสนามภาคฤดูร้อน

นักเรียนจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนและสังคมแห่งแรกในหลักสูตรภาคฤดูร้อน

ทุนการศึกษา

สำหรับทุนการศึกษาที่รัฐบาลฮ่องกงมอบให้และทุนการศึกษาเอกชนมีให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่ CUHK ในเดือนกันยายนปี 2016 มูลค่าของทุนการศึกษาจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ HK $ 50,000 ถึง HK $ 125,000 ต่อปี รางวัลบางประเภทสามารถทดแทนได้เป็นประจำทุกปีและมีระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลจาก CUHK ซึ่งอาจมีผลการเรียนที่น่าพอใจและความต้องการทางการเงินที่ชัดเจน

ผู้สมัครนานาชาติทุกคนจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับข้อเสนอเข้ารับการศึกษาอย่างเป็นทางการแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีใบสมัครแยกต่างหาก

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
22,775 USD
Locations
ประเทศจีน - Hong Kong
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ฮ่องกง - Hong Kong
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
ฮ่องกง - Hong Kong
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศจีน - Hong Kong
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด