หมวดหมู่ยอดนิยม

หลักสูตร BBA

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจเป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาที่จัดการสอนโดยโรงเรียนธุรกิจ หรือโดยคณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัย หลักสูตรธุรกิจ มีการสอนที่โรงเรียนทั่วโลกและมีความหลากหลาย การมีวุฒิ BBA นั้นช่วยให้นักศึกษามีรากฐานที่มั่นคงในความรู้ความเข้าใจธุรกิจ เช่นเดียวกับทักษาการวิจารณ์, การวิเคราะห์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ ที่จำเป็นต่อการเรียนต่อ MBA มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกมีการสอน BBAs ทั้งหลักสูตรออนไลน์, หลักสูตรนอกเวลา เช่นเดียวกับในมหาวิทยาลัย

ความหลากหลายของหลักสูตร BBAbที่แตกต่างกัน สามารถทำให้คุณท้อใจได้ - อย่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้น! เริ่มต้นการค้นหาของคุณ จาก BBA ที่เป็นที่นิยมตามรายการด้านล่างนี้.

BBA ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นใหม่

Cromwell UK International Education

Executive BBA ภายในระยะเวลา 10 เดือน

กันยายน 20, 2018
Executive BBA เป็นหลักสูตร 10 เดือนที่นำเสนอจาก Cromwell UK College เรากำลังเสนอการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่สนใจในสถาบัน Cromwell UK ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับผู้บริหารระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) / BBA ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี… [+] [-]

Modern College of Business and Science

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

กันยายน 26, 2018
ธุรกิจวันนี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจองค์กรต้องการพนักงานที่มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์หลายสาขา ปริญญาตรีสาขา BSBA ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประกอบด้วยความรู้และทักษะเฉพาะด้านทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยี ผู้ถือ BSBA MIS องศามีข้อได้เปรียบในการเป็นมืออาชีพในสาขาวิชาทั้งสองสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน… [+] [-]

Amity Institute of Higher Education

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (BBA Hons) - Amity Institute of Higher Education

กันยายน 20, 2018
จบการศึกษาในวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น เข้าร่วม BBA ของเรา

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจคืออะไร?

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจคืออะไร?

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจหรือ BBA เป็นปริญญาทางธุรกิจในระดับปริญญาตรีที่มีให้ ณ โรงเรียนธุรกิจและมหาวิทยาลัยทั่วโลก หลักสูตร BBA อาจมุ่งเน้นสาขาวิชาเฉพาะของธุรกิจและการพาณิชย์ หรืออาจจัดให้มีการวางรากฐานในวงกว้าง ให้นักเรียนมีโอกาสที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับความใส่ใจต่อวิชาเรียนหลังจากที่เริ่มต้นศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ แตกต่างจากปริญญาตรีศิลปศาสตร์หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่ในหลักเกณฑ์การศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มีคุณวุฒิสูงที่จะเข้าไปสู่โลกของการทำงาน หรือศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท

ประโยชน์ที่ได้การศึกษา BBA คือ?

หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จในอาชีพการงาน ในสายงานธุรกิจ, การพาณิชย์ และการจัดการที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร BBA ค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นการปฏิบัติมากกว่าหลักสูตรปริญญาตรีอื่นๆ นักศึกษาต้องผ่านการทำโครงงานหรือฝึกงาน ซึ่งเป็นโอกาสการเรียนรู้ขั้นแรกในการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร BBA เป็นที่ต้องการอย่างสูง ทั้งในสถานประกอบการและในสถาบันการศึกษา

เราศึกษาอะไรใน BBA?

หลักสูตร BBA ครอบคลุมหลายสาขาวิชาหลักของการศึกษาธุรกิจ รวมถึง -การบุญชี, -การเงิน, -การตลาด, -การจัดการทรัพยากรมนุษย์, -เศรษฐศาสตร์, -กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ, -พฤติกรรมองค์การ, -การจัดการเชิงกลยุทธ์, -การดำเนินการบริหารจัดการ นอกจากนี้นักศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สามารถเลือกศึกษาวิชาเฉพาะหนึ่งในสาขาดังกล่าวข้างต้นหรือสาขาวิชาอื่นด้านธุรกิจหรือการพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น หลังจากการเรียนหลักสูตรวิชาพื้นฐาน นักศึกษา BBA อาจเลือกมุ่งศึกษาในเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, ความเป็นผู้ประกอบการหรือการประชาสัมพันธ์ และหลักสูตรวิชาความรู้ที่สูงขึ้น

การปรับปรุงพัฒนาอาชีพด้านใดที่สามารถคาดหวังจะได้รับจาก BBA?

ผู้สำเร็จจากศึกษาจากหลักสูตร BBA จะมีแนวโน้มการความต้องการในการจ้างงานมากขึ้น และเข้าสู่ตลาดแรงงานที่เงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าผู้ที่ไม่จบปริญญาตรี สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานอยู่แล้ว การศึกษา BBA สามารถช่วยให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อการเลื่อนตำแหน่งที่มั่นคงหรือทำงานที่น่าสนใจมากขึ้น หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ นั้นมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่ถ่ายทอดไปยังการทำงาน เช่น ประสิทธิภาพในการสื่อสาร, การตัดสินใจ, แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และทักษะการเป็นผู้นำ

การเรียน BBA มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจนั้นแตกต่างกันไปในแต่ล่ะมหาวิทยาลัย และในแต่ล่ะประเทศที่มีการสอน เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน, ทุนการศึกษา และความช่วยเหลือทางการเงิน อาจมีให้สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ควรติดต่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเดี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษา BBA และความช่วยเหลือกทางการเงินที่มีอยู่

ทำไมจึงเรียน BBA ออนไลน์?

หลักสูตรออนไลน์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ให้การศึกษาด้านธุรกิจที่สูงขึ้นแก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำงานประจำจนถึงผู้ที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย ความสามารถทางเทคนิคที่ทันสมัยของ e-learning สำหรับ BBA หลักสูตรออนไลน์ ช่วยนำการเรียนการสอนจากโรงเรียนสอนธุรกิจมาสู่คุณ อาจารย์ผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาได้โดยตรงผ่านหลากหลายวิธีการ และนักศึกษาสามารถติดต่อกับเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างอิสระในการอภิปรายในห้องเรียน หลักสูตรออนไลน์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ให้ผลลัพธ์และสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับ BBA ที่เรียนในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าคุณกำลังค้นหาหลักสูตรการเรียนออนไลน์, หลักสูตรนอกเวลาหรือหลักสูตรเต็มเวลา คุณสามารถหาตัวเลือกที่สนใจในปริญญาตรีบริหารธุรกิจได้ตามรายการที่นี่