อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

BCom เศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ

วัตถุประสงค์ของโครงการคือการจัดให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ / เศรษฐมิติในภาคเอกชนและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่เป็นไปได้

 • นักเศรษฐศาสตร์
 • Econometrician
 • ด้านเศรษฐกิจ
 • นักวิเคราะห์
 • ผู้พยากรณ์
 • นักวางแผนทางเศรษฐกิจ

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

 • APS ต่ำสุด: 28
 • ภาษาอังกฤษ: 4
 • คณิตศาสตร์: 4

บันทึก:

 • โปรแกรมจะแสดงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนน) ที่ได้รับสำหรับ Life Orientation ไม่ รวมอยู่ในการคำนวณคะแนน Admission Points Score (APS)

BCom ขยายเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ

BCom ขยายในเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติให้การเข้าถึงทางเลือกสำหรับผู้สมัครที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำเพื่อเข้าสู่โปรแกรม BCom ปกติที่ University of Johannesburg

ระยะเวลาการศึกษาขั้นต่ำสำหรับแต่ละโปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้นเป็นระยะเวลาสี่ปี ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ปฐมวัย) ประกอบด้วยโมดูลพื้นฐาน (New / Old NQF level 5) ในขณะที่อีก 3 ปีที่เหลือจะเทียบเท่ากับหลักสูตรระดับปริญญาที่สอดคล้องกัน

การขยายสาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติทางเศรษฐศาสตร์ใน BCom มีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าถึงความสำเร็จเกี่ยวกับบทบัญญัติพื้นฐานคือการให้บริการทางเลือกในสาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ นักศึกษาจะได้รับข้อเสนอพื้นฐานที่ครอบคลุมทักษะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เกี่ยวกับหัวข้อที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ในหลักสูตรปกติของหลักสูตรปริญญาตรีของ BCom การรวมกันของโมดูลพื้นฐานช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนามุมมองที่ครอบคลุมและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปรับและตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการประสบความสำเร็จในโครงการ BCom ที่ได้รับการแต่งตั้ง

งานที่เป็นไปได้

 • นักเศรษฐศาสตร์
 • Econometrician
 • นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
 • ผู้พยากรณ์
 • นักวางแผนทางเศรษฐกิจ

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

 • APS ขั้นต่ำ
  • 25 กับคณิตศาสตร์
  • 28 ด้วยการรู้หนังสือคณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ: 4
 • คณิตศาสตร์: 3
 • การรู้หนังสือทางคณิตศาสตร์: 6

บันทึก:

 • โปรแกรมจะแสดงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนน) ที่ได้รับสำหรับ Life Orientation ไม่ รวมอยู่ในการคำนวณคะแนน Admission Points Score (APS)
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 135 หลักสูตรที่เสนอโดย University of Johannesburg »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.พ. 2020
Duration
3 - 4 
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.พ. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.พ. 2020

อื่น ๆ