BCom / BCom hons ในจิตวิทยาอุตสาหกรรม

University of Johannesburg

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

BCom / BCom hons ในจิตวิทยาอุตสาหกรรม

University of Johannesburg

BCom ในจิตวิทยาอุตสาหกรรม

* อ้างถึงกฎของคณะและกฎการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้ http://www.uj.ac.za/faculties/management/

ด้วย BCom ในด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมคุณสามารถมีอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน HR Practicesers เกี่ยวกับปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของพนักงานกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

  • APS ขั้นต่ำ: 26
  • ภาษาอังกฤษ: 4 (50%)
  • คณิตศาสตร์: 4 (50%)
  • การรู้หนังสือทางคณิตศาสตร์: ไม่ได้รับการยอมรับ

การตอบสนองความต้องการขั้นต่ำของ Faculty สำหรับโปรแกรมเฉพาะไม่จำเป็นต้องรับประกันการเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเนื่องจากอาจมีการใช้เกณฑ์การคัดเลือกเฉพาะและเนื่องจากข้อ จำกัด ของพื้นที่

BCom Hons ในจิตวิทยาอุตสาหกรรม

จุดมุ่งหมายของคุณสมบัติคือการพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ของนักเรียนในการวิเคราะห์ตีความและทำความเข้าใจหลักการและวิธีการทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม พัฒนาทักษะทางปัญญาการวิจัยและวิชาชีพของนักเรียน คุณสมบัติช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการจัดหาทรัพยากรบุคคลการใช้ประโยชน์และการพัฒนาขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ จิตวิทยาอุตสาหกรรมเกียรตินิยมจบการศึกษาจะสามารถใช้สำหรับการโพสต์เกียรตินิยมการฝึกอบรมและโปรแกรมการฝึกงานใน psychometrics การฝึกงานดังกล่าวจะช่วยให้พวกเขาสามารถลงทะเบียนเป็น psychometrics กับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสภาวิชาชีพสุขภาพแห่งแอฟริกาใต้ (HPCSA)

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

นักศึกษาที่มีศักยภาพควรมีวุฒิการศึกษา Baccalaureus ที่ยอมรับได้ในระดับ NQF ระดับ 6 พร้อมกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมเป็นหัวข้อหลัก (เช่น Industrial Psychology 1, 2 and 3) หรือเทียบเท่า เฉลี่ย 65% จะช่วยให้นักเรียนที่มีศักยภาพสามารถสมัครเรียนหลักสูตรเกียรตินิยม การได้รับงานวิจัยอย่างเป็นทางการในระดับปริญญาตรีถือเป็นสิ่งสำคัญ การเปิดรับโมดูลอย่างเป็นทางการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ / หรือจิตวิทยาและ / หรือการจัดการธุรกิจจะเป็นข้อเสนอแนะ ข้อจํากัดของจํานวนนักเรียนจำเป็นต้องมีขั้นตอนการคัดเลือก

ระยะเวลาของโครงการ

เต็มเวลา: 1 ปี / นอกเวลา: 2 ปี

รายละเอียดการติดต่อ

ชื่อ: Ms J Sitemele / โทรศัพท์: 27 (0) 11 559 2185 / อีเมล: joycesi@uj.ac.za

ระยะเวลา

  • BCom ในจิตวิทยาอุตสาหกรรม: 3 ปีเต็มเวลา
  • BCom Hons in Industrial Psychology: 1 ปีเต็มเวลา / 2 ปีนอกเวลา
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.พ. 2019
Duration
ระยะเวลา
1 - 3 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Locations
แอฟริกาใต้ - Johannesburg, Gauteng
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.พ. 2019
แอฟริกาใต้ - Johannesburg, Gauteng
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด