BCom Hons ในการตรวจสอบภายใน

University of Johannesburg

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

BCom Hons ในการตรวจสอบภายใน

University of Johannesburg

วัตถุประสงค์ของคุณสมบัตินี้คือการพัฒนาทักษะทางปัญญาและการปฏิบัติในการวิเคราะห์การตีความและการประยุกต์ใช้หลักการบัญชีการกำกับดูแลและการควบคุมขั้นสูงและหลักการตรวจสอบภายใน โปรแกรมนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการระบุและแก้ไขการควบคุมและการควบคุมบัญชีที่ทันสมัยและการตรวจสอบภายในในทางปฏิบัติ สุดท้ายนี้โปรแกรมนี้จะเตรียมนักเรียนสำหรับการศึกษาต่อในด้านบัญชีและการตรวจสอบภายในเป็นวิทยาศาสตร์

ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา: นักเรียนที่มีศักยภาพต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน BCom หรือ Advanced Diploma และควรมีความรู้ด้านบัญชีภาษีอากรและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม (ระดับ NQF ใหม่ระดับ 7 / ระดับ NQF ระดับ 6) แผนกอาจต้องใช้โปรแกรมการแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นหากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎการเข้าถึงเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโมดูลเฉพาะด้านการบัญชีภาษีอากรและการตรวจสอบภายใน ข้อกำหนดขั้นสุดท้ายสำหรับการรับเข้าเรียนครั้งสุดท้ายจะเป็นไปตามเวลาที่แผนกกำหนด

รายละเอียดการติดต่อ: Ms Nicolene du Plooy / 011 559 3059 / nicolenedp@uj.ac.za

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.พ. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
แอฟริกาใต้ - Johannesburg, Gauteng
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.พ. 2019
แอฟริกาใต้ - Johannesburg, Gauteng
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด