อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วนักเรียนจะสามารถใช้ทักษะและความสามารถที่สำคัญในการผลิตงานศิลป์การวิจัยเชิงภาพและการทำงานในสถานที่ทำงานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพและวัฒนธรรม

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

ประกาศนียบัตรแห่งชาติ: วิจิตรศิลป์หรือเทียบเท่าที่เทียบเท่ามาตรฐานตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการสถานภาพ

เกณฑ์การคัดเลือก

แนะนำให้ทำเครื่องหมายเฉลี่ย 60% สำหรับโมดูลทั้งหมดในปีที่สาม ผู้สมัครจะต้องส่งงานเขียนและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด

หลักสูตร

โมดูล

  • ทฤษฎีศิลปะ 4
  • การปฏิบัติสตูดิโอ 4

การปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ภายใต้การดูแล
ทฤษฎีศิลป์ 4 จบลงด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดสัมมนาและการนำเสนอเอกสารด้วยการประเมินแบบบูรณาการ
การประเมินผลสรุปดำเนินการโดยคณะกรรมการประเมินและผู้ดูแลภายนอก

โครงสร้างโปรแกรม

  1. ลักษณะของหลักสูตร: หลักสูตรหนึ่งปี
  2. โปรแกรมมีให้ทั้งแบบเต็มเวลาและนอกเวลา
  3. ระยะเวลาขั้นต่ำ: หนึ่งปีเต็มเวลาและสองปีนอกเวลา
  4. จำนวนโมดูลต่อปี: 2 ปีโมดูล
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 135 หลักสูตรที่เสนอโดย University of Johannesburg »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.พ. 2020
Duration
1 - 2 
นอกเวลา
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.พ. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.พ. 2020

อื่น ๆ