ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ยุโรปและการจัดการธุรกิจ

University of Applied Sciences BFI Vienna

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ยุโรปและการจัดการธุรกิจ

University of Applied Sciences BFI Vienna

เนื้อหาหลักสูตรของหลักสูตรปริญญาตรี "เศรษฐกิจยุโรปและการจัดการธุรกิจ" เป็นภาษาอังกฤษคล้ายคลึงกับ "Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung" ในภาษาเยอรมัน แต่เน้นการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นตลาดเกิดใหม่

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถ

 • วางแผนและดำเนินการธุรกรรมการค้าส่งออกรวมทั้งการประกันภัย
 • ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเลือกการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศที่เหมาะสมและการจัดการตลาด
 • เลือกซัพพลายเออร์นานาชาติ ("global sourcing") และเตรียมการตัดสินใจซื้อหรือซื้อ
 • จัดทำนโยบายการสื่อสารภายในโดยคำนึงถึงลักษณะทางวัฒนธรรม
 • จัดให้พนักงานโพสต์ในต่างประเทศ
 • ขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปสำหรับโครงการระหว่างประเทศและดำเนินโครงการระหว่างประเทศเหล่านี้

สารบัญ

 • การจัดการธุรกิจยุโรป
 • การควบคุมและการเงิน
 • การจัดการการส่งออกและการตลาดระหว่างประเทศ
 • การจัดการระหว่างวัฒนธรรม
 • ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
 • รัฐศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษและวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส, สเปน, รัสเซีย)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ

โปรแกรมสั้น ๆ

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Arts in Business, BA
 • ขั้นตอนการรับเข้าเรียน: การสัมภาษณ์, การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (อีซียุโรป, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ) สำหรับการเตรียมตัวเราขอแนะนำให้ใช้บทสนทนาของเรา ไม่มีหลักสูตรภายนอกที่จำเป็น
 • ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา: การสอบวัดระดับการออกจากโรงเรียน (เทียบเท่าในประเทศออสเตรียและต่างประเทศ), โรงเรียนอาชีวศึกษาระดับมัธยมปลายหรือการฝึกงาน (ต้องสอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม)
 • ข้อมูลหลักสูตร (ECTS): 180 ECTS
 • กำหนดเวลาสำหรับการสมัคร: 15 พฤษภาคม, Online Application
 • กำหนดเวลาสำหรับผู้สมัครที่อยู่นอกสหภาพยุโรป: 15 มีนาคม (เนื่องจากข้อ จำกัด ของวีซ่า)
 • ระยะเวลาศึกษา: 6 ภาคการศึกษา
 • เทอมการแลกเปลี่ยน: ว่าง
 • สื่อการสอน: ภาษาอังกฤษ
 • จำนวนสถานที่เรียนต่อปี: 30 เต็มเวลา
 • ระยะเวลาการศึกษา: วันจันทร์ - วันศุกร์
 • ค่าเล่าเรียน: 363.36 ยูโรต่อเทอม (19.20 ค่าสหภาพนักศึกษาออสเตรีย)
 • ตำแหน่งงาน: 6 ภาคการศึกษา
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 20, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ต.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
363 EUR
ต่อภาคการศึกษา
Locations
ออสเตรีย - Vienna, Vienna
วันเริ่มต้น : ต.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ต.ค. 2019
ออสเตรีย - Vienna, Vienna
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด