ปริญญาตรีโลจิสติกส์และการจัดการการขนส่ง

University of Applied Sciences BFI Vienna

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีโลจิสติกส์และการจัดการการขนส่ง

University of Applied Sciences BFI Vienna

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถ:

 • เพื่อประสานงานในห่วงโซ่อุปทานภายในและภายในและโซ่โลจิสติกส์
 • ออกแบบและติดตั้งระบบขนส่งและจราจร
 • เพื่อดำเนินการคำนวณบริการด้านโลจิสติกส์การขนส่งและการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • ดำเนินมาตรการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง
 • เพื่อประเมินและใช้ตัวเลือกความร่วมมือเช่นพันธมิตรและพันธมิตร
 • เพื่อประเมินด้านกฎหมายของการขนส่งการจราจรหรือกิจกรรมโลจิสติกส์
 • เพื่อดำเนินโครงการต่างประเทศหรือโครงการวางแผนระดับภูมิภาค

ตัวเลือกอาชีพ

 • การจัดการซัพพลายเชน
 • การจัดหาการผลิตการจัดจำหน่ายและการกำจัดการขนส่ง
 • ระบบโลจิสติกและการจราจร
 • บริการด้านโลจิสติกส์การขนส่งและการขนส่ง
 • ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

ศึกษาได้อย่างรวดเร็ว

 • ปริญญา / ชื่อ: Bachelor of Arts in Business, BA
 • ขั้นตอนการรับสมัคร: การสัมภาษณ์เข้าศึกษา, แบบทดสอบเลือกตอบ (บริหารธุรกิจ, โลจิสติกส์, การขนส่งและการจราจร, ภาษาอังกฤษ) เพื่อเตรียมเราขอแนะนำสคริปต์ของเรา ไม่มีหลักสูตรภายนอกที่จำเป็น
 • ภาคการศึกษาในต่างประเทศ: เป็นไปได้
 • การฝึกงาน: ในภาคการศึกษาที่ 6
 • กำหนดเวลาการสมัคร: 15 พฤษภาคมใบสมัครออนไลน์
 • กำหนดเวลาการยื่นคำร้องสำหรับผู้สมัครที่อยู่นอกสหภาพยุโรป: 15 มีนาคม (เนื่องจากข้อ จำกัด ด้านวีซ่า)
 • คำอธิบายหลักสูตร (ECTS): 180 ECTS
 • หลักสูตร: ภาษาเยอรมัน
 • ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในภาคการศึกษาที่ 5: การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการขนส่งและการจราจร
 • ระยะเวลาเรียน: 6 ภาคการศึกษา
 • ค่าเล่าเรียน: 363.36 ยูโร / ภาคการศึกษา (19.20 ยูโรÖHบริจาค)
 • ค่าเข้าชม: 15 นอกเวลา, 50 เต็มเวลา
 • ระยะเวลาการศึกษา: Extra-Occupational - สามครั้งต่อสัปดาห์ในช่วงเย็นและวันเสาร์ระหว่างวันเต็มเวลา - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างวัน
 • ข้อกำหนดการรับเข้าเรียน: Matura, ใบรับรอง Matura ต่างประเทศ, Berufsreifeprüfung, การสอบเข้ามหาวิทยาลัย, การฝึกงานและ / หรือวุฒิการศึกษาในฐานะโรงเรียนมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและการสอบภาษาเยอรมันอังกฤษและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • เยอรมัน


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 20, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
ต.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
363 EUR
ต่อภาคการศึกษา
Locations
ออสเตรีย - Vienna, Vienna
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ต.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
ออสเตรีย - Vienna, Vienna
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ต.ค. 2019
ออสเตรีย - Vienna, Vienna
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด