เป้าหมายของโครงการ:

 • ฝึกตัวเองเป็นนักเขียนโปรแกรมหรือนักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์เพื่อทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือทีมดูแลรักษา (การออกแบบการเขียนโปรแกรมการทดสอบเอกสารระบบการสนับสนุนเครือข่าย)
 • เพื่อให้ได้การฝึกอบรมทั่วไปแบบทั่วไปเพื่อให้ฉันสามารถครองตำแหน่งงานในสาขาต่างๆหรือเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้
 • ควบคุมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกันและอำนวยความสะดวกในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต

ฉันจะปรากฏ:

 • สร้างและใช้งานฐานข้อมูล
 • โปรแกรมที่ถูกต้อง
 • วิเคราะห์ลักษณะของระบบสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับการกำหนดโซลูชันด้านไอที
 • ใช้ประโยชน์จากความเป็นไปได้ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ใช้และปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ให้ดีขึ้น
 • ใช้เครื่องมือการประมวลผลมัลติมีเดีย
 • ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้

PRE:

 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (DES)
 • คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของรอง V

หรือ

คณิตศาสตร์ 526

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การฝึกอบรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ Cégep de Sept-Îles เตรียมความพร้อมสำหรับการบำรุงรักษาด้านเทคนิคการจัดการเครือข่ายและงานออกแบบระบบ

โปรแกรมมีสองวัตถุประสงค์หลัก:

 • การฝึกอบรมแบบใช้สอยพื้นฐานที่เป็นรูปธรรมโดยใช้หลายสาขาวิชา
 • การฝึกอบรมทางเทคนิคที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในตอนท้ายของการฝึกอบรมช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์จะสามารถ:

 • เพื่อสร้างแนวความคิดและใช้โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งและกำหนดค่าสวิตช์และเราเตอร์ในเครือข่าย multiprotocol inter
 • ปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครือข่าย
 • เพื่อแก้ปัญหาของเครือข่ายท้องถิ่น
 • ติดตั้งกำหนดค่าและตรวจสอบการทำงานที่เหมาะสมขององค์ประกอบทางกายภาพและตรรกะของเวิร์กสเตชันและอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • ซ่อมแซมส่วนประกอบต่างๆของเวิร์กสเตชันและอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • ระบุรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
 • หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับระเบียบวินัย
 • เขียนเชิงโครงสร้างของโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้หลากหลาย
 • ภาษาโปรแกรม;
 • ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้โครงสร้างข้อมูลต่างๆอย่างชาญฉลาด
 • โปรแกรมประยุกต์ในสภาพแวดล้อมโดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 • โปรแกรมโปรแกรมสำหรับมาร์ทโฟน;
 • โปรแกรมและการออกแบบซอฟต์แวร์ควบคุมการรับเสียงต่ำและการวิเคราะห์ภาพ
 • เพื่อทำกำไรในการใช้ทรัพยากรของระบบปฏิบัติการ
 • ใช้เทคนิคที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาระบบ
 • ตระหนักถึงผลกระทบของระบบคอมพิวเตอร์ในชุมชนรวมถึงผลกระทบของความมั่นคงความลับการคุ้มครองสิทธิของผู้เขียนและจริยธรรมวิชาชีพ
 • เขียนข้อความข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอกสารทางด้านเทคนิคและการบริหารอย่างถูกต้อง
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับคนหลาย ๆ คนที่ต้องเข้าไปแทรกแซงระหว่าง
 • ขั้นตอนต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

CEGEP (วิทยาลัยการศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ) เป็นระดับอุดมศึกษาอันดับหนึ่งในควิเบกมหาวิทยาลัยแห่งที่สองคือ CEGEPs มีหลักสูตรสองประเภทคือหลักสูตรระดับปริญญาทางด้านเทคนิคที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับตลาดแรงงานขั้นสูงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึงโครงการมหาวิทยาลัยและโครงการเตรียมอุดมศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ตาม หลักสูตรทั้งสองประเภทนี้นำไปสู่ ​​Diploma of College Studies (DCS)

นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของสมาชิก SRACQ ต้องยื่นคำร้องขอเข้าเรียนก่อนกำหนดเวลาเข้าเรียนในปีการศึกษาโดยเริ่มจากปลายเดือนสิงหาคมสำหรับภาคการศึกษา ฤดูใบไม้ร่วงและกลางเดือนมกราคมสำหรับช่วงฤดูหนาว

หลักสูตรที่สอนใน:
ฝรั่งเศส

ดูอีก 3 หลักสูตรที่เสนอโดย Cégep de Sept-Îles »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ