ปริญญาตรีภาษาอาหรับ

Yarmouk University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีภาษาอาหรับ

Yarmouk University

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ:

  • การสอนภาษา: ภาษาอาหรับ
  • ชั่วโมงเครดิต: 132
  • ระยะเวลาการศึกษา: 4 ปี

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านภาษาและวรรณกรรมในภาษาอาหรับเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอาหรับและมรดกอิสลามอาหรับและเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาชีพหรือด้านอื่น ๆ

ปริญญาตรีข้อกำหนดสำหรับหลักสูตรที่สอนภาษาอาหรับ

  • ข้อกำหนดบังคับ: (12 ชั่วโมงเครดิต) ดังต่อไปนี้

ACourses101

นักเรียนใหม่ทุกคนควรเข้ารับการสอบระดับภาษาอาหรับภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบเหล่านี้จะต้องทำหลักสูตรพิเศษก่อน (099) ต่อไปนี้:

ACourses102

  • วิชาเลือก (15 ชั่วโมงเครดิต)

หลักสูตรต่อไปนี้จะนำมาจากหลักสูตรการบริการจากภายนอกคณะโบราณคดีและมานุษยวิทยา:

ACourses103

หลักสูตร

นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีภาษาอาหรับเมื่อสำเร็จหลักสูตรต่อไปนี้:

A. ความต้องการของมหาวิทยาลัย (27 ชั่วโมงเครดิต)

  • หลักสูตรบังคับ (12 ชั่วโมงเครดิต)
  • วิชาเลือก (15 ชั่วโมงเครดิต)

B. ข้อกำหนดของคณะ (21 หน่วยกิต)

  • หลักสูตรบังคับ (15 ชั่วโมงเครดิต)
  • วิชาเลือก (เครดิต 6 ชั่วโมง)

C. ความต้องการของแผนก (84 ชั่วโมงเครดิต)

สัญลักษณ์ของหลักสูตร
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • Arabic (Jordan)


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
จอร์แดน - Irbid, Irbid Governorate
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
จอร์แดน - Irbid, Irbid Governorate
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด