ปริญญาตรีธุรกิจ (สิงโต) (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

HELP University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีธุรกิจ (สิงโต) (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

HELP University

business studies

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่นำไปสู่การประกอบอาชีพในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โปรแกรมนี้เป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากการศึกษาเฉพาะทางด้านการจัดการระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ

เมื่อจบหลักสูตรผู้สำเร็จการศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การเจรจาต่อรองและความเป็นผู้นำ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างกลยุทธ์สร้างสรรค์ระดับโลกและระดับท้องถิ่นตลอดจนทักษะในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดในการเข้า

ทุกคนต่อไปนี้:

  • HELP มูลนิธิศิลปะ / มูลนิธิวิทยาศาสตร์ด้วยคะแนน CGPA ขั้นต่ำ 2.0 จาก 4.0
  • HELP ประกาศนียบัตรทางธุรกิจด้วยคะแนน CGPA ขั้นต่ำ 2.0 จาก 4.0
  • 2 Cs ใน STPM ***
  • ผ่าน A-Level 2 ครั้ง
  • 5 Bs ใน Senior 3 (UEC) รวมทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
  • CPU 5 ตัวมีค่าเฉลี่ยขั้นต่ำ 50%
  • University รวม 50% หรือคะแนน ATAR อย่างน้อย 50 สำหรับหลาย ๆ
  • หลักสูตรการบวชเรียนของออสเตรเลีย•วุฒิการศึกษาเทียบเท่า

*** คุณวุฒิที่ระบุต้องได้รับการสนับสนุนผ่านทางคณิตศาสตร์อังกฤษ Sejarah และ Bahasa Melayu ในระดับ SPM

การบริโภค

มกราคม, มีนาคม **, พฤษภาคม, สิงหาคม, ตุลาคม

ปริมาณนี้จะใช้ได้เฉพาะกับผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมโดยไม่ได้รับการยกเว้นใด ๆ

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
พฤษภาคม 2019
ส.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
ประเทศมาเลเซีย - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
วันเริ่มต้น : พฤษภาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ต.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
พฤษภาคม 2019
ประเทศมาเลเซีย - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ส.ค. 2019
ประเทศมาเลเซีย - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ต.ค. 2019
ประเทศมาเลเซีย - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด