ปริญญาตรีในการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์และองค์กร

ทั่วไป

มีตำแหน่งที่ตั้ง 5 แห่ง

รายละเอียดโปรแกรม

วัà¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¸´à¸à¸­à¸­à¸à¹à¸¥à¸à¹à¸à¸±à¸à¹à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸à¸§à¸±à¸à¸à¸µà¹ 5 à¸à¸¸à¸¡à¸ à¸²à¸à¸±à¸à¸à¹

à¸à¸¸à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸«à¸²à¸à¹à¸­à¸¡à¸¹à¸¥à¹à¸à¸´à¹à¸¡à¹à¸à¸´à¸¡à¹à¸à¹à¸à¸µà¹ href = "https://www.tio.nl/th/open-days/

à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¹à¸à¸¥à¹à¸à¸¥à¸±à¸à¸à¸­à¸à¸­à¸²à¸à¸µà¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸ (ออà¸à¹à¸¥à¸à¹) à¹à¸¥à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸³à¸¥à¸±à¸à¸¡à¸­à¸à¸«à¸²à¸à¸¸à¸! หลัà¸à¸à¸²à¸à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸à¸´à¸à¸¢à¹à¹à¸¥à¸°à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£à¹à¸¥à¹à¸§à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¸£à¸¹à¹à¸§à¸´à¸à¸µà¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¹à¸¡à¸¢à¸­à¸à¸à¸²à¸¢à¸­à¸­à¸à¹à¸¥à¸à¹à¹à¸¥à¸°à¸­à¸­à¸à¹à¸¥à¸à¹à¸à¸±à¹à¸à¹à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸ SMEs à¹à¸¥à¸°à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸à¹à¸²à¸¡à¸à¸²à¸à¸´

à¸à¸±à¸§à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸¸à¸à¸­à¸²à¸à¸à¸³à¸à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸µà¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸­à¸­à¸à¹à¸¥à¸à¹à¸à¸µà¹à¸à¸£à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹à¸­à¸ªà¸²à¸£à¸«à¸£à¸·à¸­à¸à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸²à¸¢à¸à¸²à¸¢ หรือà¹à¸£à¸´à¹à¸¡à¸à¹à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸­à¸­à¸à¹à¸¥à¸à¹à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸­à¸!126011_Businessphoto1.jpg

หลัà¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸à¸µà¹à¹à¸«à¸¡à¸²à¸°à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸¸à¸à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸¡à¹?

หลัà¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸à¸´à¸à¸¢à¹à¸à¸­à¸ Tio à¹à¸¥à¸°à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£à¸à¸µà¹à¹à¸«à¹à¸à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸³à¸à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸­à¸­à¸à¹à¸¥à¸à¹ à¸à¸¸à¸à¸£à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸à¸³à¸­à¸à¸´à¸à¸²à¸¢à¸à¹à¸­à¹à¸à¸à¸µà¹à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸¡à¹? à¸à¸¸à¸à¹à¸à¹à¸:

à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸´à¸à¸¢à¹?

à¸à¸¸à¸à¸¡à¸µà¸à¸§à¸²à¸¡à¸£à¸¹à¹à¸ªà¸¶à¸à¹à¸à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸´à¸à¸¢à¹à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸¡à¹à¸à¸¸à¸à¸£à¸¹à¹à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸¡à¹à¸§à¹à¸²à¸¡à¸µà¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸¢à¸­à¸°à¹à¸£à¸à¹à¸²à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸£à¸²à¸à¸à¸¶à¸à¹à¸à¸§à¹à¸à¹à¸¡à¸¥à¹à¸²à¸ªà¸¸à¸ à¸à¸²à¸à¸à¸±à¹à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸à¸´à¸à¸¢à¹à¸à¸²à¸£à¹à¸à¹à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸°à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£à¸à¸µà¹à¹à¸«à¸¡à¸²à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸¸à¸ à¹à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸¸à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸§à¸´à¸à¸µà¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸à¸¥à¸à¸³à¹à¸£à¸à¸²à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸à¹à¸§à¸¢à¸à¹à¸­à¸¡à¸¹à¸¥à¹à¸à¸´à¸à¸¥à¸¶à¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸²à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸

สà¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸¥à¸à¸­à¸­à¸à¹à¸¥à¸à¹à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸¡à¹

à¸à¸¸à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸à¸à¸­à¸­à¸à¹à¸¥à¸à¹à¸à¸à¸¡à¸·à¸­à¸à¸·à¸­à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸¥à¹à¸à¸à¹à¸­à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸à¹à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸¡à¹? à¸à¸¸à¸à¸ªà¸à¸ªà¸±à¸¢à¸§à¹à¸²à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸¢à¸­à¸à¸à¸²à¸¢à¸­à¸­à¸à¹à¸¥à¸à¹à¸à¸µà¹à¸à¸µà¸à¸µà¹à¸ªà¸¸à¸à¹à¸à¹à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¹à¸£? à¸à¸¹à¹à¸à¸µà¹à¸ªà¸¡à¸à¸¹à¸£à¸à¹à¹à¸à¸! à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸±à¹à¸ à¸à¸£à¸´à¸©à¸±à¸ à¸à¸±à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸´à¸à¸´à¸à¸±à¸¥à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸­à¸à¹à¸à¹à¸à¸ªà¹à¸§à¸à¸«à¸à¸¶à¹à¸à¸à¸­à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸¥à¸°à¸¢à¸±à¸à¸à¹à¸§à¸¢à¹à¸à¸´à¹à¸¡à¸¢à¸­à¸à¸à¸²à¸¢à¸­à¸­à¸à¹à¸¥à¸à¹à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸ Google à¹à¸à¹à¸

à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£?

à¸à¸¸à¸à¹à¸«à¹à¸à¹à¸­à¸à¸²à¸ªà¸à¸¸à¸à¸à¸µà¹à¸à¸¸à¸à¹à¸§à¸¥à¸²à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸¡à¹? à¸à¸¸à¸à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸´à¹à¸¡à¸à¹à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸­à¸à¸«à¸£à¸·à¸­ à¸à¸¸à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸£à¸´à¹à¸¡à¸à¹à¸à¸à¸±à¸à¸ªà¸´à¹à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¹à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¹à¸¨à¸£à¸©à¸à¸¨à¸²à¸ªà¸à¸£à¹à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸´à¸à¸¢à¹à¸à¸µà¹ à¹à¸¡à¸·à¹à¸­à¸à¸¸à¸à¸£à¹à¸§à¸¡à¸à¸±à¸à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸¸à¸à¹à¸à¹à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸­à¸­à¸à¹à¸¥à¸à¹à¹à¸¥à¸°à¹à¸«à¹à¸à¸³à¹à¸à¸°à¸à¸³ à¸à¸£à¸´à¸©à¸±à¸ à¸à¹à¸²à¸à¹à¹à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸¥à¸¢à¸¸à¸à¸à¹à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸ (ออà¸à¹à¸¥à¸à¹)

à¸à¸²à¸¢à¹à¸

à¸à¸¸à¸à¸à¸´à¸à¹à¸­à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸¢à¸à¸µà¹à¸à¸µà¸à¸µà¹à¸ªà¸¸à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸´à¹à¸à¸à¸¹à¹à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸¥à¹à¸«à¸¡? à¸à¸±à¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸¢à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¹à¸¥à¸°à¸à¸³à¹à¸à¸à¸à¸ªà¸­à¸à¹à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸ªà¸±à¸à¸à¸²à¸«à¹à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸¢à¹à¸¥à¸°à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸¸à¸à¸à¹à¸²à¸¢à¸à¸­à¸à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£ à¸à¸£à¸´à¸©à¸±à¸ à¸à¸±à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²

à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸´à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸ªà¸£à¸£à¸à¹?

à¸à¸¸à¸à¸¡à¸µà¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸´à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸ªà¸£à¸£à¸à¹à¹à¸¥à¸°à¸à¸¸à¸à¸à¸´à¸à¸§à¹à¸² "ออà¸à¸à¸²à¸à¸à¸¥à¹à¸­à¸" หรือà¹à¸¡à¹? à¹à¸£à¸´à¹à¸¡à¸à¹à¸à¸à¹à¸§à¸¢à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¹à¸à¸£à¸à¸à¹à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸­à¸à¸à¸±à¹à¸à¹à¸à¹à¹à¸¥à¹à¸à¹à¹à¸à¸à¸à¸à¸¶à¸à¸à¸±à¸§à¸à¸à¸à¸­à¸à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£à¸à¸µà¹à¸ªà¸¡à¸à¸¹à¸£à¸à¹

à¸à¸³à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸?

à¸à¸¸à¸à¸à¸­à¸à¸à¸µà¹à¸à¸°à¸à¸±à¸à¹à¸à¸à¹à¸ªà¸·à¹à¸­à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸¥à¸°à¸¡à¸±à¸à¸à¸°à¸£à¸´à¹à¸£à¸´à¹à¸¡? à¸à¸±à¸à¸à¸²à¹à¸à¸£à¹à¸¡à¸à¸±à¹à¸à¸¤à¸à¸¹à¸£à¹à¸­à¸à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸ªà¸¸à¸à¸¢à¸­à¸à¹à¸¥à¸°à¹à¸à¸´à¹à¸¡à¸¢à¸­à¸à¸à¸²à¸¢à¹à¸­à¸¨à¸à¸£à¸µà¸¡à¸à¸­à¸ à¸à¸£à¸´à¸©à¸±à¸ อยà¹à¸²à¸ Magnum à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸à¸±à¸§à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸¡à¸­à¸à¸«à¸¡à¸²à¸¢à¹à¸à¸­à¸à¸²à¸à¸

à¹à¸¡à¹à¸à¸¥à¸±à¸§à¸à¸±à¸§à¹à¸¥à¸à¸«à¸£à¸·à¸­

à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¹à¸£à¸à¸µà¹à¸à¸¸à¸à¸¡à¸µà¸à¸¹à¹à¹à¸à¹à¸²à¸à¸¡à¹à¸§à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸­à¸¢à¸à¸§à¹à¸²à¸ªà¸±à¸à¸à¸²à¸«à¹à¸à¸µà¹à¸à¹à¸²à¸à¸¡à¸² à¹à¸à¹à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸ªà¸±à¸à¹à¸à¸à¹à¸«à¹à¸à¸ªà¸à¸´à¸à¸´à¹à¸à¹à¸§à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸ มัà¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸£à¸²à¸°à¸­à¸´à¸à¸à¸´à¸à¸¥à¸à¸²à¸¡à¸¤à¸à¸¹à¸à¸²à¸¥à¸«à¸£à¸·à¸­à¸¡à¸µà¸¡à¸²à¸à¸à¸¶à¹à¸à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸¡à¹ à¸à¸µà¹à¸à¸²à¸à¸´à¸à¸¢à¹à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£

à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹à¸­à¸ªà¸²à¸£?

à¸à¸¸à¸à¸£à¸¹à¹à¸§à¸´à¸à¸µà¹à¸à¹à¸¡à¸à¹à¸²à¸§à¹à¸à¸¥à¸¹à¸à¸à¹à¸²à¸à¹à¸§à¸¢à¸à¹à¸­à¸à¸§à¸²à¸¡à¸¥à¸§à¸à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸¡à¹? à¸à¸¸à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸à¸µà¹à¸à¸°à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸à¹à¸­à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸µà¹à¸à¸°à¸à¸³à¸¥à¸¹à¸à¸à¹à¸²à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸à¸¢à¸±à¸à¹à¸§à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸­à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸à¹à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸µà¸¢à¸¥à¸¡à¸µà¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸¶à¹à¸à¸ªà¸à¸±à¸à¸ªà¸à¸¸à¸à¹à¸«à¹à¸à¸§à¸à¹à¸à¸²à¸à¸·à¹à¸­à¸ªà¸´à¸à¸à¹à¸²à¹à¸¥à¸°à¸à¸´à¸à¸­à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¹à¸ Google

à¸à¸¸à¸à¸£à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸à¸³à¸­à¸à¸´à¸à¸²à¸¢à¹à¸«à¸¥à¹à¸²à¸à¸µà¹à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸¡à¹? à¸à¸¹à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¹à¸­à¸¡à¸¹à¸¥à¹à¸à¸´à¹à¸¡à¹à¸à¸´à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸±à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸à¸µà¹à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸à¹à¸²à¸£à¹à¸§à¸¡à¸§à¸±à¸à¹à¸à¸´à¸à¸£à¸±à¸à¸à¸£à¸°à¸ªà¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸à¸£à¸£à¸¢à¸²à¸à¸²à¸¨à¹à¸¥à¸°à¸à¸à¸à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸¥à¸°à¸­à¸²à¸à¸²à¸£à¸¢à¹126012_Businessphoto4.jpg

à¹à¸«à¸à¸¸à¹à¸à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸¶à¸à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸à¸´à¸à¸¢à¹à¹à¸¥à¸°à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£

 1. Tio à¹à¸ªà¸à¸­à¸à¸²à¸à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¸à¹à¸£à¹à¸à¸£à¸±à¸: สำà¹à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¹à¸à¹à¸§à¸¥à¸²à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸à¸µà¸«à¸£à¸·à¸­à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸­à¸à¸¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¹à¸à¹à¸§à¸¥à¸²à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸ªà¸­à¸à¸à¸µ
 2. à¸à¸¸à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¹à¸¨à¸£à¸©à¸à¸¨à¸²à¸ªà¸à¸£à¹à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸ / à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸µà¹à¸à¸µà¸à¸µà¹à¸ªà¸¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸­à¸£à¹à¹à¸¥à¸à¸à¹ (Keuzegids)
 3. มีà¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸¡à¸²à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸ (ออà¸à¹à¸¥à¸à¹) à¸à¸²à¸à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸£à¸à¸à¸²à¸
 4. à¸à¸¸à¸à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸¡à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸µà¹à¸à¹à¸²à¸ªà¸à¹à¸à¸à¸±à¸§à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸¸à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸§à¹à¸à¸à¹à¸­à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸­à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸¸à¸à¸à¸±à¹à¸ à¸à¸£à¸´à¸©à¸±à¸
 5. à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸²à¸à¸£à¹à¸§à¸¡à¸à¸±à¸à¸à¸­à¸ Tio à¸à¸±à¸à¸à¸¥à¸¸à¹à¸¡à¸­à¸µà¸à¸­à¸¡à¹à¸¡à¸´à¸£à¹à¸à¸¡à¸¹à¸¥à¸à¸´à¸à¸´à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸¡à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸¢à¸à¹à¸²à¸à¹à¸à¹à¸¥à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸­à¸­à¸à¹à¸¥à¸à¹
 6. à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¸¡à¸µà¹à¸­à¸à¸²à¸ªà¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸²à¸à¸¡à¸²à¸à¸¡à¸²à¸¢à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸¸à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸à¸²à¸à¸à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸à¸µà¹
 7. à¸à¸µà¹ Tio à¸à¸¸à¸à¹à¸¡à¹à¹à¸à¹à¸à¸±à¸§à¹à¸¥à¸ มีà¸à¸²à¸£à¸¡à¸¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¹à¸¥à¸°à¸à¸³à¸à¸±à¸à¸à¸¹à¹à¸¥à¸ªà¹à¸§à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸¥

หลัà¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²

à¸à¸²à¸£à¸à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸´à¸à¸·à¸­à¸à¸³à¸«à¸¥à¸±à¸: à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¹à¸à¸¢à¸à¸²à¸£à¸à¸³! à¸à¸£à¸°à¸¡à¸²à¸ 60% à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸à¸´à¸à¸¢à¹à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£

หลัà¸à¸ªà¸¹à¸à¸£

à¸à¹à¸²à¸à¸¥à¹à¸²à¸à¸à¸µà¹à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¸à¸à¸ à¸²à¸à¸£à¸§à¸¡à¸à¸­à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¹à¸¥à¸°à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸µà¹à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸²à¸£à¹à¸§à¸¡à¸à¸µà¹ Tio's Commerce, Entrepreneurship

หาà¸à¸à¸¸à¸à¸¡à¸µà¸à¸£à¸°à¸ªà¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¸à¹à¸­à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸à¹à¸­à¸¢à¸«à¸à¸¶à¹à¸à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸ (à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¸à¸à¸²à¸à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸à¹à¸à¸¥à¸µà¹à¸¢à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨)

อีà¸à¸­à¸¡à¹à¸¡à¸´à¸£à¹à¸

 • อาสาสมัà¸à¸£
  • à¸à¸²à¸£à¸­à¸­à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸§à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸´à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸ªà¸£à¸£à¸à¹
  • à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸´à¸à¸´à¸à¸±à¸¥
  • อีà¸à¸­à¸¡à¹à¸¡à¸´à¸£à¹à¸
  • à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸£à¸¢à¸²à¸¢à¸à¸´à¹à¸¨à¸©
  • à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸­à¸à¹à¸à¸£à¸·à¹à¸­à¸à¸¡à¸·à¸­à¸à¹à¸à¸«à¸²
  • à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸«à¹à¸§à¸à¹à¸à¹à¸­à¸¸à¸à¸à¸²à¸
  • ออà¸à¹à¸à¸à¹à¸§à¹à¸à¹à¸à¸à¹

 • à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£
  • à¸à¸£à¸´à¸©à¸±à¸ à¸à¸±à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸´à¸à¸´à¸à¸±à¸¥
  • สัà¸à¸à¸²à¸«à¹à¸­à¸µà¸à¸­à¸¡à¹à¸¡à¸´à¸£à¹à¸

à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸¢

 • อาสาสมัà¸à¸£
  • à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸µ
  • à¸à¸²à¸£à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸à¸£à¸à¸à¹
  • à¹à¸à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹à¸­à¸ªà¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸
  • à¸à¸à¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸
  • à¸à¸±à¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸²
  • à¸à¸¤à¸à¸´à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸´à¹à¸ à¸
  • à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸¢à¹à¸à¸à¸à¸´à¸à¸´à¸à¸±à¸¥
  • à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸
  • มาสà¹à¸à¸­à¸£à¹
  • à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸¢
  • à¸à¸±à¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸¢
  • à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸à¸´à¸à¸à¸¥à¸¢à¸¸à¸à¸à¹
 • à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£
 • à¸à¸²à¸£à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸à¸£à¸à¸à¹
 • à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹à¸­à¸ªà¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸
 • à¸à¸²à¸¢à¸ªà¸±à¸à¸à¸²à¸«à¹

à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨

 • อาสาสมัà¸à¸£
  • à¹à¸¢à¸µà¹à¸¢à¸¡à¸à¸¡ à¸à¸£à¸´à¸©à¸±à¸
  • à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹à¸­à¸ªà¸²à¸£
  • à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹à¸­à¸ªà¸²à¸£à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£
  • à¸à¸§à¸²à¸¡à¸£à¸±à¸à¸à¸´à¸à¸à¸­à¸à¸à¹à¸­à¸ªà¸±à¸à¸à¸¡
  • à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹à¸­à¸ªà¸²à¸£à¸à¹à¸²à¸¡à¸§à¸±à¸à¸à¸à¸£à¸£à¸¡
  • อัà¸à¸à¸¤à¸©
  • à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸
  • à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸­à¸¡à¸¹à¸¥
  • à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸à¹à¸
  • à¸à¸±à¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£
  • à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸
  • à¸à¸¤à¸à¸´à¸à¸£à¸£à¸¡à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£
  • à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸§à¸´à¸à¸²à¸à¸µà¸
  • à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£
  • à¸à¸à¸«à¸¡à¸²à¸¢
 • à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£
 • à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¹à¸­à¸à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨
 • à¹à¸à¸¡à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£

à¸à¸¶à¸à¸à¸²à¸

à¹à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨à¸ªà¸­à¸à¸à¸£à¸±à¹à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸ªà¸´à¹à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¹à¸à¸à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸´ à¸à¸¸à¸à¸ªà¸´à¹à¸à¸à¸¸à¸à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸¡à¸²à¸£à¸§à¸¡à¸à¸±à¸à¹à¸à¸§à¸´à¸à¸¢à¸²à¸à¸´à¸à¸à¸à¹à¸à¸à¸±à¸à¸ªà¸¸à¸à¸à¹à¸²à¸¢à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸

 • หลัà¸à¸ªà¸¹à¸à¸£
  • à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¹à¸à¸£à¸²à¸°à¸«à¹à¸à¹à¸­à¸¡à¸¹à¸¥
  • à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸£à¸µà¸¢à¸¡à¸à¸±à¸§à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸§à¸´à¸à¸¢à¸²à¸à¸´à¸à¸à¸à¹à¸à¸±à¹à¸à¸ªà¸¸à¸à¸à¹à¸²à¸¢
  • วิà¸à¸µà¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¸à¸±à¸¢
 • à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£
 • วิà¸à¸¢à¸²à¸à¸´à¸à¸à¸à¹à¸à¸±à¹à¸à¸ªà¸¸à¸à¸à¹à¸²à¸¢
 • à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¸à¸±à¸¢à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸
 • à¸à¸¹à¹à¹à¸¢à¸²à¸§à¹
 • (à¸à¸²à¸à¸²à¸à¸²à¸à¸´) à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¸à¸à¸²à¸

à¹à¸¡à¹à¸à¸³à¹à¸à¹à¸

หลัà¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸µà¹à¹à¸ªà¸à¸à¸à¹à¸²à¸à¸¥à¹à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸±à¸§à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¹à¸¥à¸°à¹à¸¡à¹à¸à¸±à¸à¸à¸±à¸

 • Keuzevakken
  • ภาษาà¹à¸à¸´à¹à¸¡à¹à¸à¸´à¸¡
  • à¸à¸²à¸£à¸à¸­à¸à¸ªà¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸à¸´à¸à¸à¸­à¸ à¸à¸£à¸´à¸©à¸±à¸ (CER)
  • à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸­à¸²à¸«à¸²à¸£ 2.0
  • สัà¸à¸à¸±à¸
  • à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸²à¸¢à¸ à¸²à¸
  • à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸§à¸à¹

à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¹à¸ 3 à¸à¸µ

à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸µà¹à¸¡à¸µà¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸°à¹à¸¢à¸­à¸à¸°à¸¢à¸²à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸£à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸à¸µà¹ Tio à¹à¸à¹à¸§à¸¥à¸²à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸à¸µ หาà¸à¸à¸¸à¸à¸à¸£à¸£à¸¥à¸¸à¸à¸¥à¸à¸µà¹à¸à¹à¸²à¸à¸­à¹à¸à¹à¸à¸à¸µà¹à¸£à¸à¸à¸¸à¸à¸­à¸²à¸à¸¡à¸µà¸ªà¸´à¸à¸à¸´à¹à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¹à¸£à¹à¸à¸£à¸±à¸à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µ à¹à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸ªà¸²à¸¡à¸à¸µà¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¸à¸à¸²à¸à¸à¸±à¹à¸à¸ªà¸­à¸à¸à¸°à¹à¸à¸´à¸à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸§à¸à¸¤à¸à¸¹à¸£à¹à¸­à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸°à¸à¸³à¹à¸«à¹à¸§à¸±à¸à¸«à¸¢à¸¸à¸à¸¤à¸à¸¹à¸£à¹à¸­à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸ªà¸±à¹à¸à¸¥à¸ à¹à¸¡à¸·à¹à¸­à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸à¸¸à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸à¸³à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸£à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸§à¸´à¸à¸¢à¸²à¸¨à¸²à¸ªà¸à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸´à¸ (BSC) à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¸à¸à¸µà¹à¸¢à¸­à¸¡à¸£à¸±à¸à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸ªà¸²à¸à¸¥

à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¹à¸ 4 à¸à¸µ

à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸µà¹à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¹à¸à¹à¸²à¸£à¹à¸§à¸¡à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸ªà¸µà¹à¸à¸µà¸à¸°à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸à¸¥à¸´à¸à¹à¸à¸¥à¸´à¸à¸à¸±à¸à¸§à¸±à¸à¸«à¸¢à¸¸à¸à¸¤à¸à¸¹à¸£à¹à¸­à¸ (ยà¸à¹à¸§à¹à¸à¸à¸µà¹à¸£à¸) à¹à¸¥à¸°à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸à¹à¸²à¸£à¹à¸§à¸¡à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸§à¸£à¹à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨à¸à¸µà¹à¸¢à¸´à¹à¸à¹à¸«à¸à¹à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸à¸´à¸à¹à¸­à¸à¸²à¸ªà¹à¸«à¹à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¹à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¹à¸­à¸à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨à¸à¸µà¹à¸¡à¸«à¸²à¸§à¸´à¸à¸¢à¸²à¸¥à¸±à¸¢à¸à¸±à¸à¸à¸¡à¸´à¸à¸£à¸à¸­à¸ Tio à¹à¸à¹à¸à¹à¸§à¸¥à¸²à¸ªà¸­à¸à¸ à¸²à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸ . à¹à¸¡à¸·à¹à¸­à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸à¸¸à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸à¸³à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸£à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸§à¸´à¸à¸¢à¸²à¸¨à¸²à¸ªà¸à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸´à¸ (BSC) à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¸à¸à¸µà¹à¸¢à¸­à¸¡à¸£à¸±à¸à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸ªà¸²à¸à¸¥126014_Businessphoto6.jpg

à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¹à¸à¹à¸²

à¸à¹à¸²à¸à¸¥à¹à¸²à¸à¸à¸µà¹à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¸à¸à¸ à¸²à¸à¸£à¸§à¸¡à¸à¸­à¸à¸à¹à¸­à¸à¸³à¸«à¸à¸à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¹à¸à¹à¸²à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸à¸¶à¹à¸à¸à¸¸à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¸à¸¸à¹à¸à¹à¸§à¹à¸²à¸à¸¸à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸£à¸´à¹à¸¡à¸à¹à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¸à¹à¸­à¸à¸¥à¸±à¸à¸©à¸à¹à¸à¸µà¹à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸¡à¹

à¸à¹à¸­à¸à¸³à¸«à¸à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸´à¸«à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£

 • Havo, vwo (รายละà¹à¸­à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¸à¹à¹à¸à¹), mbo4-diploma
 • à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£à¸à¸µà¹à¸à¸¥à¹à¸²à¸¢à¸à¸±à¸à¹à¸à¹à¸: German Fachhochschulreife หรือ Abitur (algemeine Hochschulreife), ระà¸à¸±à¸ GCE A-levels à¸à¸­à¸à¸­à¸±à¸à¸à¸¤à¸©, Baccalaureat à¸à¸²à¸à¸à¸£à¸±à¹à¸à¹à¸¨à¸ª, à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸¡à¸±à¸à¸¢à¸¡à¸­à¹à¸¡à¸£à¸´à¸à¸±à¸ (รวมà¸à¸¶à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸µà¸¢à¸¡à¸­à¸¸à¸à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²) หรือà¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸­à¸à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸¡à¸±à¸à¸¢à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²
 • CEFR: ⥠B2 TOEFL: iBT ⥠75-80 à¸à¸°à¹à¸à¸ (รหัส TOEFL à¸à¸­à¸à¸ªà¸à¸²à¸à¸±à¸ Tio: 4764) IELTS Academic:: 6.0 à¸à¸²à¸£à¸ªà¸­à¸ Cambridge:: 160 à¸à¸°à¹à¸à¸ / à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£ First Cambridge
 • สำหรัà¸à¸à¸±à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸µà¹à¸¢à¸±à¸à¹à¸¡à¹à¹à¸à¸¢à¹à¸à¹à¸²à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£ Management
 • à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¹à¸­à¸à¸«à¸à¹à¸²à¹à¸¡à¹à¸£à¸§à¸¡à¸ à¸²à¸©à¸²à¸à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨à¸à¸£à¸±à¹à¸à¸à¸µà¹à¸ªà¸­à¸à¸­à¸²à¸à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¸ à¸²à¸©à¸²à¹à¸¢à¸­à¸£à¸¡à¸±à¸ 1 หรือสà¹à¸à¸ 1

à¸à¸±à¹à¸à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸ªà¸¡à¸±à¸à¸£

หลัà¸à¸à¸²à¸à¸à¸µà¹à¹à¸£à¸²à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸¥à¸à¸à¸°à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸ Tio à¸à¸°à¸ªà¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¢à¸·à¸à¸¢à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¹à¸²à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸¥à¸²à¸¢à¸¥à¸±à¸à¸©à¸à¹à¸­à¸±à¸à¸©à¸£ (à¹à¸à¸¢à¸¡à¸µà¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¹à¸à¸§à¹à¸²à¸à¸¸à¸à¸¡à¸µà¸à¸¸à¸à¸ªà¸¡à¸à¸±à¸à¸´à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸¡à¸à¹à¸­à¸à¸³à¸«à¸à¸à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸¥à¸°à¹à¸¡à¹à¸¡à¸µà¸£à¸²à¸¢à¸à¸²à¸£à¸£à¸­) หาà¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¹à¸­à¸à¸§à¸±à¸¢à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸¡à¹à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸à¸­à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸µà¹à¸à¸¸à¸à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸²à¸à¸°à¸à¸³à¸«à¸à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸±à¸¡à¸ à¸²à¸©à¸à¹à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¹à¸¡à¸´à¸à¸à¸¥ à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¹à¸¡à¸´à¸à¸¡à¸µà¸à¹à¸²à¹à¸à¹à¸à¹à¸²à¸¢â¬ 80 à¸à¸à¸°à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸§à¹à¸²à¸à¸¸à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸à¹à¸²à¸£à¹à¸§à¸¡à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¹à¸à¹à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸¡à¹

ลà¸à¸à¸°à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸à¸£à¸à¹à¸§à¸¥à¸²
à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸­à¸ Tio à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸´à¸¢à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸à¸³à¸à¸§à¸à¸à¸­à¸à¸à¸³à¹à¸«à¸à¹à¸à¸à¸µà¹à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸±à¹à¸à¸¡à¸µ à¸à¸³à¸à¸±à¸ à¸à¸¸à¸à¸à¸µà¸ªà¸´à¹à¸à¸à¸µà¹à¸à¸³à¹à¸à¸ªà¸¹à¹à¸£à¸²à¸¢à¸à¸²à¸£à¸£à¸­ หาà¸à¸à¸¸à¸à¹à¸à¹à¹à¸à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸±à¸à¸à¸±à¸§à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸§à¸£à¸¥à¸à¸à¸°à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¸¢à¹à¸£à¹à¸§à¸à¸µà¹à¸ªà¸¸à¸ à¸à¸³à¹à¸«à¸à¹à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸¡à¸­à¸à¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸à¸²à¸¡à¸¥à¸³à¸à¸±à¸à¸à¸µà¹à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸¥à¸à¸à¸°à¹à¸à¸µà¸¢à¸

à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸§à¸²à¸
à¸à¸£à¸°à¸à¸§à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¸à¸­à¸ Tio à¸à¸±à¹à¸à¸à¸¶à¹à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸§à¹à¸²à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸¡à¸µà¸à¸¸à¸à¸ªà¸¡à¸à¸±à¸à¸´à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸¡à¸à¹à¸­à¸à¸³à¸«à¸à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¹à¸­à¸à¸«à¸à¹à¸²à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸¥à¸à¸à¸°à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸à¸±à¸à¹à¸§à¸¥à¸²à¸«à¸£à¸·à¸­à¹à¸¡à¹ Tio à¹à¸¡à¹à¹à¸à¹à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸³à¸à¸§à¸à¸¡à¸²à¸

à¸à¸²à¸£à¸ªà¸±à¸¡à¸ à¸²à¸©à¸à¹à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸à¹à¸
à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¹à¸à¸´à¸à¹à¸«à¹à¸ªà¸±à¸¡à¸ à¸²à¸©à¸à¹à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸à¹à¸à¸à¸±à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸à¹à¸­à¸à¹à¸£à¸´à¹à¸¡à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸µà¹ Tio

อัปเดตล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

Welcome to Tio University of Applied Sciences. Tio offers you personal, accelerated and excellent education and has been a distinguished name for many years as a recognized educational institution. Ti ... อ่านเพิ่มเติม

Welcome to Tio University of Applied Sciences. Tio offers you personal, accelerated and excellent education and has been a distinguished name for many years as a recognized educational institution. Tio's bachelor programmes have been among the best in the Netherlands for years and are ranked #1 in various rankings. Which programme suits you best? อ่านบทย่อ
อัมสเตอร์ดัม , อูเทรค , ร็อตเตอร์ , Eindhoven , Hengelo + 4 เพิ่มเติม น้อยกว่า

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ