ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Istanbul Aydin University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Istanbul Aydin University

หลักสูตรปริญญาตรีที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยกิต 240 ECTS หลักสูตร 4 ปีประกอบด้วยแปดภาคการศึกษาแต่ละแห่งมีภาระงาน ECTS 30 รายการ หนึ่ง ECTS เท่ากับ 25.5 ชั่วโมงของภาระงานของนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่วิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคและใส่ใจต่อสังคมซึ่งจะออกแบบและใช้ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับคำสั่งจากความต้องการระบบอัตโนมัติที่เพิ่มมากขึ้นและมีความหลากหลายของสังคมในปัจจุบัน แผนกนี้มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีรวมถึงวิชาทางด้านเทคนิค / วิชาที่ไม่ใช่ทางด้านเทคนิคและวิชาเลือก / วิชาที่ไม่ใช่ของแผนก

จุดมุ่งหมาย

  1. เพื่อฝึกนักเรียนที่สามารถทำงานในโครงการข้อมูลหรือแอพพลิเคชันต่างๆในอุตสาหกรรมต่างๆได้โดยใช้ชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ
  2. เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องและใช้การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์ของเราคือการฝึกอบรมวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานในประเทศใดก็ได้

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2018
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
ตุรกี - Istanbul, Istanbul
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2018
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2018
ตุรกี - Istanbul, Istanbul
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด