ปริญญาตรีสาขาการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม

Yarmouk University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีสาขาการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม

Yarmouk University

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ:

 • การสอนภาษา: ภาษาอาหรับ
 • ชั่วโมงเครดิต: 132
 • ระยะเวลาการศึกษา: 4 ปี

รายละเอียดโปรแกรม

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านมรดกทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตรนี้คาดว่าจะมีความรู้ในด้านมรดกทางวัฒนธรรมและแนวทางต่างๆในการดูแลรักษาและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม นอกจากนี้นักเรียนคาดว่าจะสามารถทำงานในพิพิธภัณฑ์หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่างๆในการบำรุงรักษาและการจัดการทรัพยากรมรดก

ปริญญาตรีข้อกำหนดสำหรับหลักสูตรที่สอนภาษาอาหรับ

 • ข้อกำหนดบังคับ: (12 ก.พ. ) ดังนี้

Acourses601

นักศึกษาใหม่ทุกคนควรเข้ารับการสอบระดับภาษาอาหรับภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบเหล่านี้จะต้องทำหลักสูตรพิเศษก่อน (099) ต่อไปนี้:

Acourses602

 • หลักสูตรวิชาเลือก (15 ชม.)

หลักสูตรต่อไปนี้จะนำมาจากหลักสูตรการบริการจากภายนอกคณะโบราณคดีและมานุษยวิทยา:

Acourses603

หลักสูตร

นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีด้านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเมื่อจบหลักสูตรต่อไปนี้:

A. ความต้องการของมหาวิทยาลัย (27 ม.ม. ) ดังนี้

B. ความต้องการของคณะ:

Acourses604

C. ความต้องการของแผนก (84 Cr.):

สัญลักษณ์ของหลักสูตร

برنامجالبكالوريوسفيصيانةالمصادرالتراثيةوإدارتها

معلوماتعامةحولالبرنامج

لغةالتدريس: اللغةالعربية
ความเชี่ยวชาญ: 132
مدةالدراسة: 4 วันที่แล้ว

وصفالبرنامج

يهدفهذاالبرنامجإلىتطويرالمعرفةوالمهاراتحولالمصادرالتراثيةوكيفيةالحفاظعليها. يتوقعمنالطلبةبعدإتمامهممتطلباتهذاالبرنامجبنجاحانيكونواقادرينعلىالعملفيالمتاحفأأوأيغيرهامنالشركاتالمتخصصةفيمجالاتصيانةوإدارةالمصادرالتراثية.

الخطةالدراسية

ตั้งค่าไว้ที่ 132 توزعالساعاتالمعتمدةعلىالنحوالتالي:

 1. เวกเตอร์ (27 ปี)
  •ความสามารถพิเศษ (12 วัน)
  •متطلباتاختيارية (15 วันที่แล้ว)

 2. متطلباتكلية (21 ساعةمعتمدة) موزعةعلىالنحوالتالي:

  Acourses601a

 3. متطلباتالقسم (84 คำอธิบาย):

  تدرسجميعهاباللغةالإنجليزية, وهيموزعةكالتالي: متطلباتقسمإجبارية (63 คำอธิบาย)

  Acourses602aAcourses603a

  متطلباتقسماختيارية, 21 ساعةمعتمدة, يختارهاالطالبمنبينالمساقاتالتالية:

  Acourses604aAcourses605a
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • Arabic (Jordan)


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
จอร์แดน - Irbid, Irbid Governorate
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
จอร์แดน - Irbid, Irbid Governorate
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด