ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

Ostfalia University of Applied Science

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

Ostfalia University of Applied Science

วิศวกรไฟฟ้านวัตกรรมกำลังพัฒนาโซลูชันสำหรับความท้าทายในวันพรุ่งนี้: รถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยก๊าซพลังงานทดแทนหรือเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่เป็นเพียงพื้นที่น้อยที่เรากำลังทำงาน อย่างไรก็ตาม บริษัท เหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะเกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคของสาขาที่มีแนวโน้มเหล่านี้เท่านั้น เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในตลาด บริษัท ต้องพิจารณาปัญหาจากมุมมองทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็รักษาความต้องการของลูกค้าเอาไว้ นี่คือที่ที่หลักสูตรปริญญา "วิศวกรรมไฟฟ้าบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์" เข้ามาเล่น

ประมาณสองในสามของเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนทางด้านเทคนิคของการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับหลักการพื้นฐานและการบรรยายในเชิงลึกจากสาขาระบบอัตโนมัติด้านพลังงานและด้านไอที พื้นฐานการบริหารธุรกิจอย่างกว้างขวางเช่นการบัญชีต้นทุนการตลาดการควบคุมการเงินหรือกฎหมายธุรกิจจะถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ของการศึกษา การบรรยายจากส่วนเชิงพาณิชย์ของการศึกษามีให้ออนไลน์ซึ่งมอบโอกาสให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในเวลาและสถานที่ตั้งทางกายภาพของพวกเขา

วิศวกรอุตสาหกรรมได้รับการขอร้องหลังจากอยู่ในเขตข้อมูลการทำงานเนื่องจากมีการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพในวงกว้าง อาชีพที่เป็นไปได้ ได้แก่ การจัดการโครงการการจัดการด้านเทคนิคการตรวจสอบระบบและ / หรือโรงงานหรือการขายด้านเทคนิค

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

สาขาวิชา "วิศวกรรมไฟฟ้าบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์" ครอบคลุมหัวข้อหลักทางเศรษฐศาสตร์รวมทั้งสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาที่แข็งแกร่งเหล่านี้เตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตสำหรับความต้องการที่หลากหลายของโลกธุรกิจสมัยใหม่ สาขาอาชีพเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของค่านิยมทั่วโลก การศึกษาสื่อถึงเครื่องมือเกี่ยวกับระเบียบที่จำเป็นพร้อมกับการรวมสหวิทยาการของบัณฑิต

งานทั่วไป

 • การจัดการโครงการ
 • การจัดการองค์กร
 • การตรวจสอบโรงงาน
 • การจัดการคุณภาพ
 • การขายทางเทคนิค

เขตข้อมูลทางเทคนิค

 • พื้นฐานเช่น DC และ AC power, เทคโนโลยีการวัด, IT, เทคโนโลยีดิจิตอล (การศึกษาขั้นพื้นฐาน),
 • ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานไอทีการควบคุมวิศวกรรมซอฟต์แวร์วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์การกระจายพลังงานไฟฟ้าการถ่ายโอนข้อมูลดิจิทัลระบบการสื่อสาร (การศึกษาหลัก)

เขตข้อมูลพาณิชย์

 • การบริหารงานทั่วไปการตลาดการบัญชีทรัพยากรมนุษย์ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
 • พื้นฐานและความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเศรษฐกิจการบัญชีต้นทุนและรายได้เศรษฐศาสตร์มหภาคการจัดหาเงินทุนและการควบคุมการขนส่งการลงทุน (การศึกษาหลัก)

หลักสูตร "Integration"

หลักสูตรเช่นสถิติและการจัดการโครงการเป็นความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อสำคัญของเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการศึกษาวิทยานิพนธ์โครงการฝึกงานและวิทยานิพนธ์ปริญญาตรี

ลำดับการศึกษา

 • ภาคที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 3: พื้นฐาน
 • ภาคที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 3: พื้นฐาน
 • ภาคการศึกษาที่ 7: การฝึกงานแบบบูรณาการและวิทยานิพนธ์ปริญญาตรี
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • เยอรมัน


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ต.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
ประเทศเยอรมัน - Wolfenbüttel, Lower Saxony
วันเริ่มต้น : ต.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศเยอรมัน - Wolfsburg, Lower Saxony
วันเริ่มต้น : ต.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ต.ค. 2019
ประเทศเยอรมัน - Wolfenbüttel, Lower Saxony
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศเยอรมัน - Wolfsburg, Lower Saxony
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด