อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ:

  • การสอนภาษา: อังกฤษ
  • ชั่วโมงเครดิต: 132
  • ระยะเวลาการศึกษา: 4 ปี

รายละเอียดโปรแกรม

หลักสูตรนี้มีหลักสูตรภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์วรรณคดีวรรณคดีเปรียบเทียบการแปลและการเขียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุความแตกต่างในด้านการสอนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และบริการของนักเรียนโดยการนำเสนอนักเรียนที่มีทักษะชั้นสูงที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ความรู้และความสามารถในการรับมือกับความทันสมัยและการแข่งขันในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค

หลักสูตร

นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษและวรรณคดีเมื่อจบหลักสูตรต่อไปนี้:

A. ความต้องการของมหาวิทยาลัย (27 ม.ม. )

  • หลักสูตรบังคับ (12 ชม.)
  • หลักสูตรวิชาเลือก (15 ชม.)

B. ข้อกำหนดของคณะ (21 Cr.)

C. ความต้องการของแผนก (84 ราย)

  • วิชาบังคับ (75 ราย)
หมายเลขหลักสูตร
  • รายวิชาเลือก (9 Cr.Hr. )

A. นักศึกษาเลือกชั่วโมงเครดิต 6 รายจากวรรณคดีต่อไปนี้

หมายเลขหลักสูตร
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 8 หลักสูตรที่เสนอโดย Yarmouk University »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ