ปริญญาตรีสาขาภาพยนตร์และโทรทัศน์

Canadian University of Bangladesh

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีสาขาภาพยนตร์และโทรทัศน์

Canadian University of Bangladesh

ระยะเวลา: 4 ปี (ระบบเทอร์มิเทียร์)

โปรแกรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ทำให้นักเรียนมีโอกาสทองในการเรียนรู้แง่มุมต่าง ๆ ของการสื่อสารมวลชนทางโทรทัศน์การผลิตรายการโทรทัศน์และการสร้างภาพยนตร์และการวิจารณ์

ศูนย์ทรัพยากรดิจิทัลกำลังมีการติดตั้งกล้องถ่ายรูปอุปกรณ์เสียงและแผงแก้ไขล่าสุด ภาพยนตร์และโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาควิชาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรปริญญาตรีประกอบด้วยหลักสูตร 129 หน่วยกิตกับภาพยนตร์ฝึกงาน / บัณฑิต

ความต้องการการรับเข้าเรียน

  • เกรดเฉลี่ย 2.50 ทั้งใน SSC และ HSC หรือเทียบเท่า
  • วิชา O-Level อย่างน้อย 5 วิชาและ A-Level 2 วิชาที่มีคะแนน B น้อยสุดใน 4 วิชาและคะแนนต่ำสุด 3 คะแนนใน 3 วิชา

โครงสร้างโปรแกรม

courses

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
บังคลาเทศ - Dhaka, Dhaka Division
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
บังคลาเทศ - Dhaka, Dhaka Division
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด