ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ที่หลักสูตรนี้นำเสนอจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจโลกรอบตัวคุณได้ดีขึ้นและประเด็นทางเศรษฐกิจที่เราพบในชีวิตประจำวัน เศรษฐศาสตร์นำเสนอโอกาสที่ดีในการมีส่วนร่วมกับประเด็นนโยบายเศรษฐกิจที่ทันสมัยและการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ นักศึกษาจะได้ศึกษาถึงการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ประเด็นนโยบายทางเศรษฐกิจและเทคนิคการวิจัย นอกจากนี้เรายังส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์และทักษะการประเมินที่สำคัญซึ่งเป็นทักษะการถ่ายทอดที่เป็นประโยชน์สำหรับการจ้างงานระดับบัณฑิตศึกษาและจะเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในภาครัฐหรือเอกชนไม่ว่าจะเป็นด้านบริการทางการเงินการจัดการธุรกิจหรือ Government Economic Service

  • ระยะเวลาการศึกษา - Bac.4 ปี - 8 ภาคการศึกษา
  • ความพร้อมใช้งานของความเชี่ยวชาญ - มีให้บริการ
  • ความพร้อมของปีฐานราก - ไม่
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน - อาเซอร์ไบจาน, รัสเซีย, อังกฤษ
  • วุฒิการศึกษา - เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ความต้องการขั้นต่ำ

สำหรับตรี:

  • ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย
  • เอกสารยืนยันเกี่ยวกับการที่นักเรียนภาษากำลังจะเข้าเรียนหลักสูตร
  • เครดิตสำหรับวิชา 240 หน่วยกิต
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 4 หลักสูตรที่เสนอโดย Azerbaijan State University of Economics »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
Price
2,300 USD
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ