ปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์

Vrije Universiteit Amsterdam

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์

Vrije Universiteit Amsterdam

ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์?

โปรแกรมนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมือนใครในเนเธอร์แลนด์เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและคณิตศาสตร์ประยุกต์ ต้องมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานทั้งสำหรับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ ที่เราพัฒนาและสำหรับการประยุกต์ใช้ขั้นสูงของพวกเขา ด้วยเหตุนี้เราจึงมีพื้นฐานที่มั่นคงมากในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้คุณจะเห็นมันใช้ในทางปฏิบัติในหลาย ๆ VU Amsterdam ยังมีบทคัดย่อด้านคณิตศาสตร์ชีวการแพทย์ ในแทร็คนี้คุณจะเข้ารับการศึกาในวิชาคณิตศาสตร์รวมทั้งชีววิทยาชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

โครงสร้างของโครงการ

ในโปรแกรมคณิตศาสตร์คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ subareas ที่สำคัญทั้งหมดในวิชาคณิตศาสตร์เช่นการวิเคราะห์พีชคณิตเรขาคณิตและทฤษฎีความน่าจะเป็น คุณจะฝึกความคิดเชิงนามธรรมและค้นพบวิธีใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานในสถานการณ์จริงตัวอย่างเช่นในวิชาของการสร้างแบบจำลองการเขียนโปรแกรมและสถิติ ก่อนที่จะศึกษาช่วงที่ 2 ของปีแรกคุณจะตัดสินใจว่าคุณต้องการติดตามตามเส้นทางทั่วไปหรือทางชีวการแพทย์หรือไม่ ในช่วงครึ่งหลังของหลักสูตรปริญญาตรีคุณจะเลือกสาขาวิชาที่จะเชี่ยวชาญนอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะเลือกผู้เยาว์ในสาขาวิชาอื่นในภาคการศึกษา

อนาคตของคุณอาชีพ

การหางานทำใน บริษัท ด้านเทคโนโลยีธนาคารธนาคารกระทรวงการดูแลรักษาที่ปรึกษาด้าน IT ความรู้พื้นฐานและคณิตศาสตร์ประยุกต์ของคุณเป็นนักคณิตศาสตร์ของ VU จะเหมาะกับคุณสำหรับงานหลายประเภท การติดตามทางชีวการแพทย์จะทำให้คุณสนใจเป็นพิเศษในฐานะพนักงานที่ บริษัท ยา

ข้อกำหนดการรับสิ่งที่จำเป็นเฉพาะ

เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาที่เท่าเทียมกันของประกาศนียบัตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของประเทศเนเธอร์แลนด์ (VWO) นอกจากนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามความสามารถทางภาษาอังกฤษและข้อกำหนดในการเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉพาะเพื่อที่จะเข้าเรียนในโครงการ ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของคุณจะต้องมีความเทียบเท่ากับภาษาดัตช์ VWO-Math B หรือ IB Mathematics Higher Level

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 18, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
2,083 EUR
สำหรับนักเรียน EEA; € 11,000 สำหรับ Non EEA
Locations
เนเธอร์แลนด์ - Amsterdam, North Holland
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
เนเธอร์แลนด์ - Amsterdam, North Holland
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด