ปริญญาตรีสาขาปรัชญา

Vrije Universiteit Amsterdam

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีสาขาปรัชญา

Vrije Universiteit Amsterdam

ทำไมต้องปรัชญาการศึกษา?

ปรัชญาของ VU เสนอหลักสูตรปรัชญาสามปีเต็มรูปแบบ โปรแกรมครอบคลุมสาขาประวัติศาสตร์ปรัชญาทฤษฎีปรัชญาจริยธรรมและปรัชญาการเมือง ซึ่งรวมถึงหลักสูตรต่างๆเช่นจริยธรรมญาณวิทยาปรัชญาโบราณปรัชญายุคกลางปรัชญาสมัยใหม่และสมัยปัจจุบันปรัชญาวิทยาศาสตร์ลอจิกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรัชญาอาหรับปรัชญาการเมืองปรัชญาวัฒนธรรมและหลักสูตรข้อความในปรัชญาคลาสสิก นักเรียนได้ประเมินปริญญาตรีเป็นโปรแกรม TOP แล้ว

โครงสร้างของโครงการ

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิชาปรัชญา (120 EC) ที่สำคัญ ๆ 20 หลักสูตร; ผู้เยาว์ห้าหลักสูตร (30 EC) ในสาขาวิชาอื่นหรืออยู่ต่างประเทศ และหลักสูตรเฉพาะทาง (30 EC) ตามทางเลือกของนักเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์เฉพาะ รูปแบบ ได้แก่ 1) ฐานรากของปรัชญา; 2) ปรัชญาสุขภาพและวิทยาศาสตร์ และ 3) ปรัชญาและเศรษฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์ปริญญาตรีเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมประวัติ

อนาคตของคุณอาชีพ

นักเรียนส่วนใหญ่ของเรายังคงเรียนกับหลักสูตรปริญญาโทสาขาสหสาขาวิชาชีพสองปีในปรัชญาหรือปริญญาโทด้านการวิจัยด้านปรัชญา ข้อมูลเกี่ยวกับ Masters of Philosophy ของเราสามารถดูได้ที่นี่

ข้อกำหนดการรับสิ่งที่จำเป็นเฉพาะ

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาปรัชญาสามารถดูได้จากสำนักงานนานาชาติ

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 18, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
2,083 EUR
สำหรับนักเรียน EEA; € 7.500 สำหรับ Non EEA
Locations
เนเธอร์แลนด์ - Amsterdam, North Holland
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
เนเธอร์แลนด์ - Amsterdam, North Holland
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด