ปริญญาตรีรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Istanbul Aydin University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Istanbul Aydin University

หลักสูตรปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นหลักสูตร 240 หน่วยกิตของ ECTS 4 ปีประกอบด้วยภาคการศึกษาที่ 8 ภาคการศึกษาซึ่งมีภาระงาน ECTS 30 ข้อ หนึ่ง ECTS เท่ากับ 25.5 ชั่วโมงของภาระงานของนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

ภาควิชานโยบายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยอิสตันบูลอายินนุชมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองและระหว่างประเทศทั้งในระดับโลกและในปัจจุบัน นักเรียนจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของปัญหาที่แตกต่างกันในทั้งสองสาขา นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาและวิเคราะห์นโยบายในหัวข้อหลัก

ภาษาการฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษ

เป้าหมายหลักของคณะรัฐศาสตร์และแผนกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ Istanbul Aydin University คือการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบให้กับภาครัฐหรือสถาบันเอกชนที่ต้องการการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนในสาขาวิทยาศาสตร์ทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน พื้นที่ของงานที่เป็นมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของกรมคือการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อการวิเคราะห์นโยบายพัฒนาและบริหารและประเมินผลนโยบายสาธารณะและฝึกอบรมในตำแหน่งต่างๆในสถาบันของรัฐที่ต้องการความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาควิชาฯ ยังมีจุดมุ่งหมายในการฝึกอบรมให้กับนักเรียนในการโพสต์ใน บริษัท เอกชนที่ต้องการความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2018
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
ตุรกี - Istanbul, Istanbul
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2018
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2018
ตุรกี - Istanbul, Istanbul
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด