ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

Yarmouk University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

Yarmouk University

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

  • การสอนภาษา: อังกฤษ
  • เวลาให้สินเชื่อ: 167
  • ระยะเวลาการศึกษา: 5 ปี

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมนี้มุ่งเน้นทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติของวิศวกรรมโทรคมนาคม เรามีโปรแกรมวิศวกรรมที่ให้ทักษะในแนวคิดพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพนอกเหนือจากการสื่อสารอนาล็อกและดิจิทัลรวมทั้งสิ้น 167 ชั่วโมง หัวข้อเฉพาะและขั้นสูงในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมยังมีให้เช่นการสื่อสารแบบไร้สายการสื่อสารผ่านดาวเทียมไมโครเวฟเสาอากาศการสื่อสารข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมสัญญาณดิจิทัลเป็นต้นโปรแกรมนี้มอบการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมพร้อมกับประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในการสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมบริการของรัฐหรือบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร

นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมเมื่อจบหลักสูตรต่อไปนี้:

A. ความต้องการของมหาวิทยาลัย (27 ชั่วโมงเครดิต)

B. ข้อกำหนดของคณะ (27 หน่วยกิต)

BAtelec101

* สามารถรวมกันได้

BAtelec102

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมข้อกำหนด (113 ชั่วโมงเครดิต):

ก. ภาควิชาภาคบังคับ (104 หน่วยกิต)

B. วิชาเลือกวิชาเลือก (9 ชั่วโมงเครดิต)

  • ภาควิชาบังคับ (104 ชั่วโมงเครดิต):
รหัสหลักสูตร

* สามารถรวมกันได้

  • หลักสูตรวิชาเลือก (9 ชั่วโมงเครดิต) จากหลักสูตรต่อไปนี้:
รหัสหลักสูตร

ความหมายของหลักที่สองในหลักสูตรในแผนการศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

(0)
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
จอร์แดน - Irbid, Irbid Governorate
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
จอร์แดน - Irbid, Irbid Governorate
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด