ปริญญาตรีการท่องเที่ยว

Yarmouk University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีการท่องเที่ยว

Yarmouk University

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ:

  • การสอนภาษา: อังกฤษ
  • ชั่วโมงเครดิต: 132
  • ระยะเวลาการศึกษา: 4 ปี

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมนี้ให้การศึกษาที่มีมาตรฐานสูงสำหรับคนทำงานอย่างมืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในระดับต่างๆและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมหลากหลายวัฒนธรรม

หลักสูตร

นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีสาขาการจัดการการท่องเที่ยวเมื่อจบหลักสูตรต่อไปนี้:
A. ความต้องการของมหาวิทยาลัย (27 ม.ม. )
B. ข้อกำหนดของคณะ (21 ราย)

Courses201

C. ความต้องการของแผนก (84 Cr.):

ข้อกำหนดทางการเงิน (69 Cr.Hr. )

รหัสหลักสูตร
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
จอร์แดน - Irbid, Irbid Governorate
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
จอร์แดน - Irbid, Irbid Governorate
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด