อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ทำไมต้องเลือกคอร์สนี้?

หลักสูตร BA (Hons) Business (Finance) แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับหลักการของธุรกิจและการเงิน มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความเข้าใจที่สำคัญของสภาพแวดล้อมทางการเงินที่พวกเขาจะทำงานและให้พวกเขามีรากฐานที่มั่นคงในทุกด้านของธุรกิจ นักเรียนพัฒนาความตระหนักสำคัญเกี่ยวกับประเด็นทางธุรกิจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจหลักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่แข็งแกร่ง

เกี่ยวกับหลักสูตร

การเงินเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจ ธุรกิจและองค์กรดำเนินการในการตัดสินใจทางการเงินที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรืองบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์ในตลาดที่ผันผวนนักธุรกิจและการเงินต้องมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับการเงินเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ การเงินเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงิน - ชัดเรื่องสำคัญสำหรับทุกพื้นที่ของสังคมและธุรกิจ ดังนั้นหากนักศึกษาศึกษาหลักสูตรการเงินจะเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพด้านการเงินในหลายรูปแบบซึ่งรวมถึงบทบาทในด้านต่างๆเช่นการธนาคารพาณิชย์การวางแผนทางการเงินการธนาคารเพื่อการลงทุนการจัดการด้านการเงินประกัน เป็นต้น

คุณจะเรียนรู้อย่างไร

ในปีที่ 1 นักเรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับธุรกิจหลัก ๆ เช่นด้านการตลาดเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์พร้อมกับการเงิน ในชั้นปีที่ 2 นักเรียนจะได้รับการสอนให้เข้าใจวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางการเงินการจัดการและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินในบริบทของธุรกิจสมัยใหม่ ในปีที่ 3 ได้แก่ ปีจบการศึกษานักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินวิกฤตผลกระทบของวิกฤตการเงินในกิจกรรมตลาดการเงิน

โอกาสในการทำงาน

  • ที่ปรึกษาทางการเงิน
  • นักวิเคราะห์การเงิน
  • ธนาคารเพื่อการลงทุน
  • ผู้จัดการพอร์ต
  • ผู้จัดการความเสี่ยง
  • stockbrokers
  • ผู้ประกอบการค้า
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 44 หลักสูตรที่เสนอโดย HELP University »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 13, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ม.ค. 2020
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ