อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

 • จัดเตรียมนักเรียนด้วยรากฐานที่มั่นคงในทฤษฎีทางธุรกิจและการจัดการเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระบบเศรษฐกิจโลก
 • เป็นรากฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับการประกอบอาชีพด้านบริการทางการเงินการตลาดการให้คำปรึกษาหรือการจัดการธุรกิจทั่วไป
 • โมดูลหลักสูตรหลากหลายรูปแบบช่วยให้นักเรียนสามารถมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะหรือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการเฉพาะทางวิชาชีพเฉพาะด้าน
 • HELP CAT มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมและธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
 • หลักสูตรนี้จะพัฒนาคุณให้มีสติปัญญาเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้และเติบโตต่อไปหลังจากที่คุณสำเร็จการศึกษาทำให้คุณประสบความสำเร็จภายในสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ผลการเรียนรู้ :

 • ได้รับการยกย่องในด้านการบริหารจัดการรวมถึงทรัพยากรบุคคลการตลาดการบัญชีและการเงินและการจัดการข้อมูล
 • สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการค้าเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีวิจารณญาณ
 • ความสามารถในการใช้แอพพลิเคชันด้านธุรกิจไอทีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน
 • มีทักษะในการใช้เทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ
 • ความสามารถในการวางแผนและดำเนินการโครงการวิจัย
 • คุณจะพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจควบคู่ไปกับความรู้เฉพาะเรื่องในด้านต่างๆเช่นตลาดผู้บริโภคการเงินการดำเนินงานการสื่อสารนโยบายและกลยุทธ์
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 44 หลักสูตรที่เสนอโดย HELP University »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 13, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ม.ค. 2020
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ