อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

กับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดที่เกิดจากการลดการควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ความเข้าใจด้านการตลาดกำลังกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมืออาชีพทั้งในภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ ในโลกที่มีการแข่งขันสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความสามารถในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการมีความเหนือกว่าผู้อื่น

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานทางธุรกิจที่ชัดเจนและเข้าใจบทบาทการตลาดภายในและระหว่างองค์กร

เมื่อจบหลักสูตรผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับทักษะในการตัดสินใจและเป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและสถานการณ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้โปรแกรมยังพัฒนาทักษะการคิดและการสื่อสารที่สำคัญเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเหล่านี้โปรแกรมจะรวมการพัฒนาทักษะและความรู้ในทางปฏิบัติโดยให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจทฤษฎีปัจจุบันและการวิจัยล่าสุด

ข้อกำหนดในการเข้า :

ทุกคนต่อไปนี้:

  • HELP มูลนิธิศิลปะ / มูลนิธิวิทยาศาสตร์ด้วยคะแนน CGPA ขั้นต่ำ 2.0 จาก 4.0
  • HELP ประกาศนียบัตรทางธุรกิจด้วยคะแนน CGPA ขั้นต่ำ 2.0 จาก 4.0
  • 2 Cs ใน STPM ***
  • ผ่าน A-Level 2 ครั้ง
  • 5 Bs ใน Senior 3 (UEC) รวมทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
  • CPU 5 ตัวมีค่าเฉลี่ยขั้นต่ำ 50%
  • มหาวิทยาลัยรวม 50% หรือคะแนน ATAR อย่างน้อย 50 สำหรับโปรแกรมการบวชของออสเตรเลีย
  • คุณสมบัติเทียบเท่า

*** คุณวุฒิที่ระบุต้องได้รับการสนับสนุนผ่านทางคณิตศาสตร์อังกฤษ Sejarah และ Bahasa Melayu ในระดับ SPM

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 44 หลักสูตรที่เสนอโดย HELP University »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 13, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ส.ค. 2019
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ