ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา

Universiti Putra Malaysia

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา

Universiti Putra Malaysia

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 หลังจากที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ทางการเกษตรเริ่มเข้ารับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา (Civil) ในปี 2527

ตั้งแต่นั้นมากรมก็มีความคืบหน้าในการ ให้บริการหลักสามอย่างคือการสอนการวิจัยและการบริการระดับมืออาชีพ กรมได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะยังคงมุ่งมั่นต่อไปในอนาคตเพื่อประโยชน์ของประเทศและสังคม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีห้องปฏิบัติการ 10 ห้องเพื่อการวิจัยและการสอน

ห้องปฏิบัติการคือ:

 1. วัสดุก่อสร้าง
 2. โครงสร้าง
 3. สาธารณสุข
 4. ทางหลวง
 5. การจราจร
 6. Geomechanics
 7. วิศวกรรมธรณีวิทยา
 8. Geomatics
 9. ไฮดรอลิ
 10. การออกแบบวิศวกรรมโยธา
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ม.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
ประเทศมาเลเซีย - Shah Alam, Selangor
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ม.ค. 2019
ประเทศมาเลเซีย - Shah Alam, Selangor
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด