อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

commerce

โปรแกรมนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเป็นนักบัญชีมืออาชีพ นี่เป็นโปรแกรมสามปีที่ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการเข้าเรียนตามปกติ โมดูลทั้งหมดเป็นแกนหลักของโปรแกรม

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 5 หลักสูตรที่เสนอโดย University of Fort Hare »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.พ. 2020
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.พ. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.พ. 2020

อื่น ๆ