อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

commerce

โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการเป็นสมาชิกของสถาบันวิชาชีพบัญชี (นอกเหนือจาก SAICA) หรือผู้ที่ไม่ต้องการเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่ต้องการทำบัญชี

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 5 หลักสูตรที่เสนอโดย University of Fort Hare »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.พ. 2020
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.พ. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.พ. 2020

อื่น ๆ