ปริญญาตรีสาขาการบัญชีทั่วไป

University of Fort Hare

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีสาขาการบัญชีทั่วไป

University of Fort Hare

commerce

โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการเป็นสมาชิกของสถาบันวิชาชีพบัญชี (นอกเหนือจาก SAICA) หรือผู้ที่ไม่ต้องการเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่ต้องการทำบัญชี

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.พ. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
แอฟริกาใต้ - Alice, Eastern Cape
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.พ. 2019
แอฟริกาใต้ - Alice, Eastern Cape
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด