อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

commerce

ผู้เรียนที่ออกจากโปรแกรมนี้จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ด้านการจัดการทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์และการจัดการจำนวนมากที่มุ่งเน้นเฉพาะกับภาคเอกชน ผู้เรียนสามารถเข้าสู่โอกาสการจ้างงานต่างๆได้เช่นผู้จัดการธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพอิสระในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีวัฒนธรรมการแข่งขันสูง

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 5 หลักสูตรที่เสนอโดย University of Fort Hare »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.พ. 2020
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.พ. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.พ. 2020

อื่น ๆ