อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

หลักสูตรปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและพฤติกรรมทางไซเบอร์ของ Western Sydney University มอบการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาจิตวิทยาและการศึกษาเกี่ยวกับอาชญวิทยา การศึกษาระดับปริญญานี้เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพในสาขาการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยไซเบอร์รวมถึงการฝึกงานภาคการศึกษาเต็มรูปแบบ หลักสูตรนี้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในการนำทฤษฎีจิตวิทยาและการวิจัยไปใช้เพื่อทำความเข้าใจปัญหาในโลกไซเบอร์ในบริบทของการตัดสินใจความผิดพลาดของมนุษย์อิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรมองค์กรและประชากรที่อ่อนแอ

เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์กลายเป็นความซับซ้อนและเกิดความเสียหายขึ้นทั่วทุกประเภทองค์กรระบบรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จึงกลายเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของประเทศ นักเรียนของเราได้รับความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบเดิม ๆ

หลักสูตรนี้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในการนำทฤษฎีจิตวิทยาและการวิจัยไปใช้เพื่อทำความเข้าใจปัญหาในโลกไซเบอร์ในบริบทของการตัดสินใจความผิดพลาดของมนุษย์อิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรมองค์กรและประชากรที่อ่อนแอ เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์กลายเป็นความซับซ้อนและเกิดความเสียหายขึ้นทั่วทุกประเภทองค์กรระบบรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จึงกลายเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของประเทศ นักเรียนจะได้รับความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบเดิม ๆ หลักสูตรนี้นำเสนอทางเลือกในการทำงานที่คุ้มค่าสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ความปลอดภัยของข้อมูลนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยการวิเคราะห์ความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ปัญญาในโลกไซเบอร์การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะและข้อมูลเกี่ยวกับความหวาดกลัว

การรับเข้า

  • การสมัครจากพลเมืองออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และผู้ถือวีซ่าถิ่นที่อยู่ถาวรจะต้องผ่านทางศูนย์รับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย (UAC)
  • ผู้สมัครที่ได้ศึกษาในต่างประเทศอาจต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผู้สมัครในประเทศและระหว่างประเทศที่สมัครผ่านศูนย์รับเข้าศึกษามหาวิทยาลัย (UAC) จะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นต่ำและหลักฐานที่ยอมรับได้ในเว็บไซต์ UAC ผู้สมัครท้องถิ่นที่สมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยควรใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ UAC http://www.uac.edu.au/
  • ผู้สมัครนานาชาติต้องสมัครเรียนโดยตรงที่ Western Sydney University ผ่านทาง International Office
  • นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนผ่านทาง International Office สามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษขั้นต่ำและหลักฐานที่ยอมรับได้ในเว็บไซต์ของตน
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 6 หลักสูตรที่เสนอโดย Western Sydney University »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ม.ค. 2020
Duration
3 - 6 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
28,520 AUD
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ม.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ม.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ม.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ม.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ม.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ม.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ม.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ม.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร

ม.ค. 2020

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ