หลักสูตรปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและพฤติกรรมทางไซเบอร์ของ Western Sydney University มอบการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาจิตวิทยาและการศึกษาเกี่ยวกับอาชญวิทยา การศึกษาระดับปริญญานี้เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพในสาขาการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยไซเบอร์รวมถึงการฝึกงานภาคการศึกษาเต็มรูปแบบ หลักสูตรนี้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในการนำทฤษฎีจิตวิทยาและการวิจัยไปใช้เพื่อทำความเข้าใจปัญหาในโลกไซเบอร์ในบริบทของการตัดสินใจความผิดพลาดของมนุษย์อิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรมองค์กรและประชากรที่อ่อนแอ

เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์กลายเป็นความซับซ้อนและเกิดความเสียหายขึ้นทั่วทุกประเภทองค์กรระบบรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จึงกลายเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของประเทศ นักเรียนของเราได้รับความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบเดิม ๆ

หลักสูตรนี้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในการนำทฤษฎีจิตวิทยาและการวิจัยไปใช้เพื่อทำความเข้าใจปัญหาในโลกไซเบอร์ในบริบทของการตัดสินใจความผิดพลาดของมนุษย์อิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรมองค์กรและประชากรที่อ่อนแอ เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์กลายเป็นความซับซ้อนและเกิดความเสียหายขึ้นทั่วทุกประเภทองค์กรระบบรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จึงกลายเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของประเทศ นักเรียนจะได้รับความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบเดิม ๆ หลักสูตรนี้นำเสนอทางเลือกในการทำงานที่คุ้มค่าสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ความปลอดภัยของข้อมูลนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยการวิเคราะห์ความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ปัญญาในโลกไซเบอร์การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะและข้อมูลเกี่ยวกับความหวาดกลัว

การรับเข้า

  • การสมัครจากพลเมืองออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และผู้ถือวีซ่าถิ่นที่อยู่ถาวรจะต้องผ่านทางศูนย์รับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย (UAC)
  • ผู้สมัครที่ได้ศึกษาในต่างประเทศอาจต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผู้สมัครในประเทศและระหว่างประเทศที่สมัครผ่านศูนย์รับเข้าศึกษามหาวิทยาลัย (UAC) จะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นต่ำและหลักฐานที่ยอมรับได้ในเว็บไซต์ UAC ผู้สมัครท้องถิ่นที่สมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยควรใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ UAC http://www.uac.edu.au/
  • ผู้สมัครนานาชาติต้องสมัครเรียนโดยตรงที่ Western Sydney University ผ่านทาง International Office
  • นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนผ่านทาง International Office สามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษขั้นต่ำและหลักฐานที่ยอมรับได้ในเว็บไซต์ของตน
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 6 หลักสูตรที่เสนอโดย Western Sydney University »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Duration
3 - 6 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
28,520 AUD
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
วันหมดเขตรับสมัคร
วันหมดเขตรับสมัคร
วันหมดเขตรับสมัคร
วันหมดเขตรับสมัคร
วันหมดเขตรับสมัคร
วันหมดเขตรับสมัคร
วันหมดเขตรับสมัคร
วันหมดเขตรับสมัคร
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ