ปริญญาตรีสาขานิเวศวิทยา

Mongolian University Of Life Sciences

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีสาขานิเวศวิทยา

Mongolian University Of Life Sciences

มูลค่าที่ไม่เอื้ออำนวยและภารกิจที่จะช่วยให้นักเรียนกลายเป็นพลเมืองโลกที่มีจริยธรรม ทั้งหมดในวิทยาเขตที่เป็นมิตรส่งเสริมและเป็นประโยชน์!

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ชีวิตศาสตร์

ใน หลักสูตรปริญญาตรีด้านนิเวศวิทยา นักเรียนศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติเรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีการอนุรักษ์ธรรมชาติแบบดั้งเดิมและแบบผสมผสานรวมทั้งทักษะในการวางแผนการจัดการการอนุรักษ์ธรรมชาติ

การรับสมัครทั่วไป

วิธีการใช้:

คุณต้องส่งไปที่สำนักการรับเข้าศึกษาต่อไปนี้ทางอีเมล:

 • ใบสมัคร
 • จดหมายแนะนำ 2%
 • สำเนาหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนก่อนหน้า
 • ถ่ายเอกสาร 2%
 • ค่าลงทะเบียน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบรับรองสุขภาพ

ที่ต้องการ:

 • ใบรับรองการศึกษา 12 ปี
 • มองโกเลียขั้นสูง
 • GPA สูงกว่า 2.8
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ส.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
ประเทศมองโกเลีย - Ulaanbaatar, Ulaanbaatar
วันเริ่มต้น : ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ส.ค. 2019
ประเทศมองโกเลีย - Ulaanbaatar, Ulaanbaatar
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด