มูลค่าที่ไม่เอื้ออำนวยและภารกิจที่จะช่วยให้นักเรียนกลายเป็นพลเมืองโลกที่มีจริยธรรม ทั้งหมดในวิทยาเขตที่เป็นมิตรส่งเสริมและเป็นประโยชน์!

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ชีวิตศาสตร์

ใน หลักสูตรปริญญาตรีด้านนิเวศวิทยา นักเรียนศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติเรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีการอนุรักษ์ธรรมชาติแบบดั้งเดิมและแบบผสมผสานรวมทั้งทักษะในการวางแผนการจัดการการอนุรักษ์ธรรมชาติ

การรับสมัครทั่วไป

วิธีการใช้:

คุณต้องส่งไปที่สำนักการรับเข้าศึกษาต่อไปนี้ทางอีเมล:

 • ใบสมัคร
 • จดหมายแนะนำ 2%
 • สำเนาหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนก่อนหน้า
 • ถ่ายเอกสาร 2%
 • ค่าลงทะเบียน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบรับรองสุขภาพ

ที่ต้องการ:

 • ใบรับรองการศึกษา 12 ปี
 • มองโกเลียขั้นสูง
 • GPA สูงกว่า 2.8
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 8 หลักสูตรที่เสนอโดย Mongolian University Of Life Sciences »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ส.ค. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
อื่น ๆ