อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อตั้งขึ้นใน ปี 2539 และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนับ แต่นั้นเป็นต้นมา

หลักสูตรปริญญาตรีได้รับ การรับรอง จากสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย (Engineering Accreditation Council - EAC) ประเทศมาเลเซีย

หลักสูตรปริญญาตรีเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่รวมถึง วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรม ควบคุม และ วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ภาควิชายัง มีหลักสูตรที่ปริญญาโทและปริญญาเอก ระดับ (กับวิทยานิพนธ์) ในสาขาการวิจัยต่างๆ โครงการวิจัยในภาควิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งโครงการวิจัยได้รับทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

แผนกนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาโทกว่า 100 คนจากหลายประเทศที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก การศึกษา ผลการวิจัยหลายชิ้นได้รับการจดสิทธิบัตรและได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติ

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 3 หลักสูตรที่เสนอโดย Universiti Putra Malaysia »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ม.ค. 2020
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ม.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร

ม.ค. 2020

อื่น ๆ