วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัย Anglia Ruskin (Aru) 3 0

HELP University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัย Anglia Ruskin (Aru) 3 0

HELP University

ระดับนี้จะช่วยให้คุณมีความรู้และทักษะที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานในฐานะผู้มีอำนาจในด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้ โมดูลจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลในปัจจุบันตั้งแต่การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์จนถึงงานด้านวิศวกรรม

ปีที่ 1

 • IT, การสื่อสารและทักษะการวิจัย
 • บทนำเกี่ยวกับวัสดุทางวิศวกรรม
 • การผลิต
 • ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 • Mechatronics
 • คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1
 • Hubungan Etnik / Bahasa Komunikasi 3
 • Tamadun Islam และ Tamadun เอเชีย / Pengajian Malaysia
 • เขียนแบบวิศวกรรม / ระบบไฟฟ้า

ปีที่ 2

 • หลักการทางวิศวกรรม
 • คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2
 • สถิติและการประกันคุณภาพกระบวนการ
 • โครงการออกแบบกลุ่ม
 • กลศาสตร์ประยุกต์
 • วัสดุและกระบวนการ
 • การสร้างแบบจำลอง Solid Aided Computer
 • การฝึกปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ / วงจรไฟฟ้าและเครื่องจักร
 • เศรษฐกิจมาเลเซีย
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ
 • บริการชุมชน

ปีที่ 3

 • การบริหารโครงการสำหรับนักเทคโนโลยี
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ช่วย
 • ความเครียดและการเปลี่ยนแปลง
 • วิธีการวิจัยและโครงการส่วนบุคคล
 • การสร้างแบบจำลองและการจำลองสำหรับการจัดการการดำเนินงาน
 • thermofluids
 • ฝึกงาน

จำนวนการซื้อ: มกราคม, มิถุนายน, กันยายน

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ส.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
ประเทศมาเลเซีย - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
วันเริ่มต้น : ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ส.ค. 2019
ประเทศมาเลเซีย - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด