ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (สาขาบริหารธุรกิจ)

SHU-UTS SILC Business School

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (สาขาบริหารธุรกิจ)

SHU-UTS SILC Business School

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (สาขาบริหารธุรกิจ)

สมัครตอนนี้สำหรับปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจ (BBus)

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาที่เข้าใจทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการและเศรษฐศาสตร์มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานในการบริหารธุรกิจเศรษฐกิจกฎหมายการวิเคราะห์ตลาดและการจัดการองค์กรและมีความคุ้นเคยกับหลักเกณฑ์นโยบายและ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจในประเทศจีนตลอดจนการปฏิบัติและกฎระเบียบในการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เมื่อจบการศึกษานักเรียนจะมีคุณสมบัติในการบริหารและการวิจัยในหน่วยงานภาครัฐองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศหน่วยงานการบริหารงานด้านการศึกษาและสถานประกอบการในต่างประเทศและเป็นบุคลากรระดับสูง

ระยะเวลาของโครงการคือสี่ปี

การสมัครและการรับเข้าศึกษา

นักเรียนระยะยาว

สำหรับนักเรียนระยะยาวที่กำลังศึกษาอยู่ที่ SILC หนึ่งภาคการศึกษาขึ้นไป SILC จะเจรจากับมหาวิทยาลัยสหกรณ์เพื่อกำหนดเกณฑ์การรับเข้าเรียนสำหรับแต่ละหลักสูตร เกณฑ์การรับเข้าเรียนของโปรแกรมแตกต่างกันไปตามพื้นหลังของนักเรียนที่แตกต่างกันและประเภทของโปรแกรม

สถาบันโฮมจะรับผิดชอบในการตรวจคัดกรองและเลือกนักเรียนสำหรับโครงการนี้ภายใต้การยอมรับของสถาบันการศึกษา นักเรียนต้องมีฐานะที่ดีในสถาบันการศึกษาของสถาบันภายในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเข้าศึกษาของสถาบันเจ้าภาพที่ใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วไปและมีความชำนาญด้านภาษาในการเรียนการสอน (โดยทั่วไปคือภาษาอังกฤษ) ที่สถาบันเจ้าภาพเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง .

เมื่อได้รับการยืนยันจากสถาบันบ้านและสถาบันที่เป็นเจ้าภาพสำหรับนักเรียนที่เลือกนักเรียนที่ยืนยันจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์และจะต้องส่งหนังสือรับรองที่จำเป็นพร้อมกับใบสมัคร การแจ้งการรับเข้าเรียนและสำเนาหนังสือแจ้งแต่ละฉบับจะถูกส่งไปยังสำนักงานบริหารที่ได้รับมอบหมายของสถาบันในประเทศและสำนักงานบริหารของสถาบันในประเทศจะจัดส่งให้กับนักเรียนตามลำดับ

นักเรียนระยะสั้น

สำหรับนักเรียนระยะสั้นนักเรียนสามารถสมัครเรียนผ่านทางออนไลน์หรือทางอีเมล ผู้สมัครต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นและตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดการติดต่อทั้งหมดของพวกเขาเป็นข้อมูลล่าสุดเนื่องจากจะใช้สำหรับการสื่อสารทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการ

หลักสูตรทั้งหมดจะเทียบเท่ากับหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยระดับเบื้องต้น พวกเขาไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นที่เฉพาะเจาะจง

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมดที่จัดเตรียมโดย SILC: ต้องมีคำสั่งทางภาษาที่ดี (การเขียนและการพูด) พวกเขาจำเป็นต้องพิสูจน์ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองโดยการบรรลุ IELTS 6.0 หรือ TOEFL (ibt) 80 นอกเหนือจากข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยในประเทศของตน

ต้องมีการถอดเทปบันทึกเสียงของมหาวิทยาลัยและหนังสือแนะนำเพื่อดำเนินการใบสมัคร นอกจากนี้จำเป็นต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางและภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
ประเทศจีน - Shanghai, Shanghai
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
ประเทศจีน - Shanghai, Shanghai
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด