ปริญญาตรีจิตวิทยา (เกียรตินิยม)

HELP University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีจิตวิทยา (เกียรตินิยม)

HELP University

HELP University มีความภาคภูมิใจในการนำเสนอ Pathways ชัดเจนเพื่อบรรลุปริญญาด้านจิตวิทยา Pathway หลักที่เรานำเสนอคือหลักสูตร Bachelor of Psychology (เกียรตินิยม) ซึ่งสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ที่ HELP University นักเรียนอาจเลือกโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยในเครือก็ได้

American Degree Program (ADP) เป็น Pathway อื่น ๆ ที่ HELP เสนอสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาระดับปริญญาด้านจิตวิทยา อย่างไรก็ตามโครงการ ADP เป็นโครงการการถ่ายโอนและคาดว่านักเรียนจะต้องย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยหลังจากเสร็จสิ้นหลายปีที่ HELP

ข้อกำหนดในการเข้า :

ผู้สมัครต้องมีข้อกำหนดในการเข้าศึกษาต่อไปนี้:

  • HELP มูลนิธิศิลปะ / วิทยาศาสตร์: ผ่านวิชาทั้งหมด (อย่างน้อย 4 หน่วยกิต)
  • A-Levels: 1 C, 1 D
  • STPM: 2 ซีซี
  • UEC: 5 Bs
  • การบวชเรียนภาคใต้ของออสเตรเลีย: ATAR 65
  • Canadian Pre-U: เฉลี่ย 65 (6 วิชา)
  • หลักสูตร Foundation: ผ่านวิชาทั้งหมด (หน่วยกิตต่ำสุด 50%)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร: ผ่านวิชาทั้งหมด (หน่วยกิตต่ำสุด 30%)

โปรแกรมท้องถิ่นจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก MQA ข้อกำหนดในการเข้าศึกษามาตรฐานของ SPM / O-Level 3 หน่วยกิต (รวมวิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชา

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ส.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
ประเทศมาเลเซีย - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
วันเริ่มต้น : ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ส.ค. 2019
ประเทศมาเลเซีย - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด