Grado en Administración y Dirección de Empresas [ADE], con Mención Internacional (E-4)

El Grado de Administración y Dirección de Empresas con Mención Internacional (E4) หลักสูตรการเรียนรู้ที่จำเป็นต้องใช้หลักสูตรปริญญาตรีด้านการศึกษาและการศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

Para cursarlo, se exige un conocimiento avanzado del idioma del país en el que se des a casa desarrolla los estudios. (University of San Diego) (EE.UU), Lancaster University (Reino Unido) มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแบงก์ออฟคอมเมิร์ส (University of San Diego) , มหาวิทยาลัยดับลินซิตี้ (Irlanda), โรงเรียนธุรกิจ NEOMA (Francia) โรงเรียนธุรกิจ ESB, Reutlingen (Alemania)

ความต้องการของตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและ บริษัท อื่น ๆ ในต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Northeastern University, Boston, y มหาวิทยาลัยซานดิเอโก, สหพันธรัฐแห่งสหประชาชาติและคณะผู้บริหารระดับสูงของเอสโตเนีย

Admisión

Perfil de Ingreso

El grado en ADE, requiere a los al alumno de nuevo ingreso y aptitudes proactivas a aprendizaje de conocimientos y competencias propias del perfil profesional en el ámbito de la gestión de empresas en un mundo ทั่วโลก, por lo que la movilidad e internacionalización junto a la práctica profesional en empresas multinacionales, pilares ลูกชาย clave de nuestra เสนอ formativa.

Así pues, el perfil del futuro allego de ADE debería ser el de una persona en forma en conocimientos generales y en idiomas, con connucci de encio, en conción de la con, a conidad en encio de la vida económica consional de internacional y con deseos de converte de en de agente de transformación social.

Requisitos de acceso

ความแตกต่างของเงื่อนไขการให้บริการที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ a la Universidad

Competencias

ข้อมูลทั่วไปของ COMPETENCIAS:

 • Capacidad de análisis y síntesis.
 • การตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสินใจ
 • Capacidad de organización y planificación.
 • Capacidad de gestionar información de fuentes diversas.
 • Conocimientos generales básicos sobre เอลเอสตาเดอ estudio
 • Comunicación oral y escrita en la propia lengua.
 • เปิดใช้งานเอนทิตีแบบพิเศษ
 • Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
 • Habilidades interpersonales: escuchar, อาร์กิวเมนต์ debatir y
 • Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
 • Capacidad crítica y autocrítica.
 • Compromiso ético
 • Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad.
 • Capacidad para aprender y trabajar autónomamente.
 • Adaptación al cambio.
 • Orientación a la acción ya la calidad.
 • Capacidad de elaboración y transmisión de ความคิด, proyectos, informes, soluciones y problemas.
 • ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
 • Capacidad de analizar los hechos religiosos en la situaciónสังคมที่เกิดขึ้นจริง desde la perspectiva de la Doctrina Cristiana.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
 • ความรับผิดชอบต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการตลาด, การตลาดและการตลาด, การตลาด.
 • ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและความสามารถในการปฏิบัติงานและความสามารถในการทำงานร่วมกัน
 • Capacidad de identificar y comprender distintas ตัวแปรตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ a aacute a a la empresa
 • การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งหรือทางไกล
 • Conoce los conceptos jurídicos fundamentales, suzuces de Derecho, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง; también las formas jurídicas de la empresa y los financias de la actividad empresarial en el feccionaniento competitivo de los mercados.
 • ความสามารถในการสร้างแบบจำลองนี้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้
 • Comprensión y correcta aplicación de los modelos matemáticosdinámicos y de valoración financiera.
 • Capacidad para tratar, sintetizar y analizar la información. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ แต่เพียงผู้เดียว
 • Conocimiento y comprensión de los Modelos Econometricos.
 • ความเสี่ยงที่เกิดจากการลดลงของปริมาณการผลิตและการจัดส่งสินค้า
 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลาสเวกัสเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ความสามารถในการทำธุรกิจของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการกำกับดูแลกิจการ, การควบคุมและการควบคุมทางการเงิน
 • ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • Conocer y ประกอบไปด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของ PYMES
 • ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของนายจ้าง
 • Conocer y saber aplicar los distintos sistemas de acumulación y asignación de costes.
 • ความสามารถในการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จของธุรกิจการเงินและการค้าระหว่างประเทศพื้นฐานความสัมพันธ์และความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี เดอลอสแอนเจลิสเดอลอสแอนเจลิส
 • ความสามารถในการใช้งานทางการเงินขององค์กร: Intervinientes, mercados y productos financieros (nacionales e internacionales) y normativa aplicable.
 • กลยุทธ์การตลาดและการตลาด
 • Conocimiento del diseño, realización y control de una investigación de mercados, así como de las tecnicas cualitativas y cuantitativas y su adecuada aplicación
 • การออกแบบและการตลาดของเอสเตทการวางแผนการตลาดและการสร้างตราสินค้าและการสร้างแบรนด์และการตลาดของ บริษัท และการตลาด
 • Conectar la Ética y la RSE เป็นองค์ประกอบสำคัญของการตลาด, การตลาด, การเงิน, การเงิน, การจัดการ, การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและการใช้งานทางสังคม, และการมีส่วนร่วมในการทำงาน
 • Capacidad de planificación y realización de trabajo de investigación en el maridad de la Administración y Dirección de Empresas เกี่ยวกับการวางแผนการ Negocio

Becas

ลา Universidad, como instituciónเดอลา Iglesia Católicaเกียรติยศของเซอร์วิลอัยการ, ofrece becas y ayudas เดอ diversas modalidades ซูซูกิพารา colaborar a los gastos เดอenseñanza y propiciar ลา igualdad เดอ oportunidades และfunciónเดอลาส necesidades individualizadas เดอ cada alumno .

Estas ayudas con financias con con fondos propios y con las aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, del Fondo de Ayudas การตั้งค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

La Universidad ofrece ayudas propias al estudio ในหนังสือมอบฉันทะแก่ท่านทั้งหลายโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงความถูกต้องและครบถ้วนโดยสุจริต

ลอสแองเจลิสเดอลามหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากลอสแองเจลิส

Comillas offer estudio de เดอ Grado para alumnos que comienzan sus estudios superiores. También ofrece estudios de Postgrado de tucadores universitarios y profesionales.

Salidas Profesionales y Académicas

El Grado and Administración a Dirección de Empresas มีส่วนร่วมในการทำงานของบุคคลที่มีส่วนร่วมในวิชาชีพและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง: การเงิน, การทำธุรกรรมทางการเงิน, การตลาด, ฯลฯ Asimismo capacita al aluminu para emprender un negocio.

Además, El Grado en Administración y Dirección de Empresas มีส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นและมีส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชกิจจานุเบกษาแห่งใดแห่งหนึ่งโดยอนุโลมให้มีขึ้นภายในเก้าสิบวันนับ แต่วันที่พ้นกำหนด

Los graduados en ADE ocupan con éxito puestos de analista, asesor ekonómico, financiero, laboral; ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษา นายหน้า; ควบคุม; economista; jefe de exportación, jefe de proyecto, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, นักวิเคราะห์ธุรกิจ; genteente ฯลฯ

Pueden acceder mediante oposición a a AdministraciónPública Nacional e Internacional

También los graduados de ICADE desarrollan brillantes carreras profesionales en los ámbitos de la investigación y la docencia.

Costos y tarifas

วันที่: 1.366,50 € mas nueve mensualidades de 1.320,33 € cada una.

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 24 หลักสูตรที่เสนอโดย Universidad Pontificia Comillas »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ