ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV)

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV)

การเสนอ

การพัฒนาด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์เร่งด่วนตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญขณะนี้เกิดขึ้นทำให้องค์กรมีความต้องการมากขึ้นในความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตน

หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของ ESTGV จะ ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะในการพัฒนากิจกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมระดับมืออาชีพในการวางแผนการออกแบบการจัดการการดำเนินงานการบำรุงรักษาการควบคุมและการตรวจสอบระบบตลอดจนการอนุรักษ์การอนุรักษ์และ สิ่งแวดล้อม

หลักสูตร ESTGV Degree in Environmental Engineering ตามข้อกำหนดและตามกฎหมายที่กำหนดโดยการดำเนินการตามกระบวนการโบโลญญ่าในโปรตุเกสสอดคล้องกับวัฏจักรการศึกษาที่นำไปสู่ระดับ licenciado ซึ่งมี 180 ECTS และระยะเวลาของการศึกษา 6 หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของ ESTGV มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้กิจกรรมทางวิชาชีพเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการนำความรู้และความรู้ที่ได้มาสู่กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมของโปรไฟล์อาชีพของตน

โอกาสในการทำงาน:

แผนการศึกษาของ Licenciatura Degree in Environmental Engineering ของ ESTGV มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมอย่างมืออาชีพในด้านวิชาชีพต่อไปนี้:

 • เสียงและมลพิษทางเสียง
 • การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • การสนับสนุนกระบวนการออกใบอนุญาตอุตสาหกรรม
 • การตรวจสอบและการวินิจฉัยด้านสิ่งแวดล้อม
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การออกแบบและจำหน่ายอุปกรณ์และบริการ
 • การอนุรักษ์ธรรมชาติ
 • การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม - ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวัง
 • การปนเปื้อนและฟื้นฟูพื้นที่
 • การศึกษาและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการการจัดจำหน่ายและการบำบัดน้ำประปา
 • การจัดการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย
 • การจัดการและประเมินทรัพยากรธรรมชาติ
 • การจัดการและการใช้พลังงานทดแทน
 • การจัดการและประเมินทรัพยากรธรรมชาติ
 • การจัดการและการจัดการของเสีย
 • การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • การสร้างแบบจำลองด้านสิ่งแวดล้อม
 • คุณภาพอากาศ;
 • ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • Portuguese (Portugal)


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ต.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
1,500 EUR
Locations
โปรตุเกส - Viseu, Viseu District
วันเริ่มต้น : ต.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ต.ค. 2019
โปรตุเกส - Viseu, Viseu District
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด