Keystone logo
คูเวต

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ ปริญญาตรี โปรแกรม ใน คูเวต 2024

จำนวนสถาบัน: 1
    • Eqaila, คูเวต

    วิสัยทัศน์ของ AUM คือการเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงสำหรับการสร้างและเผยแพร่ความรู้ในภูมิภาคและอื่น ๆ ภารกิจของ AUM คือการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโต้ตอบที่อำนวยความสะดวกในการพัฒนาผู้นำที่ยึดมั่นในวัฒนธรรมคุณค่าทางจริยธรรมระดับโลกและความเป็นมืออาชีพ