Keystone logo
ซาอุดิอาราเบีย

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ ปริญญาตรี โปรแกรม ใน ซาอุดิอาราเบีย 2024

จำนวนสถาบัน: 10
  • Hamad Town, บาห์เรน
  • Riyadh, ซาอุดิอาราเบีย

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Riyadh, ซาอุดิอาราเบีย

  ในวันอังคารที่ 09/01/1419 AH (06/05/1998 AD) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ - ขอพระเจ้าคุ้มครองเขา - สั่งให้รวมอิหม่ามโมฮัมหมัดอิบันซาอุดมหาวิทยาลัยอิสลามและมหาวิทยาลัยคิงซาอุดในภาคใต้เป็นหน่วยงานเดียวภายใต้อัตลักษณ์ใหม่ ของ ' King Khalid University ' ต่อมาในวันที่ 11/3/1419 AH (6/7/1998 AD) ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกา 7/78 / M เพื่อทำตามขั้นตอนปกติทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้มีผลต่อการควบรวมกิจการ งบประมาณแรกของมหาวิทยาลัยออกเมื่อ 14/09/1419 AH (02/01/1999 AD) ภายในงบประมาณของรัฐทั่วไป

  • Dammam, ซาอุดิอาราเบีย

  ก่อนที่ชื่อของ“ Al Asala Colleges” จะโดดเด่นมีการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาจำนวนนักเรียนในแต่ละสาขาวิชาในระดับราชอาณาจักรและในแต่ละระดับของเมืองจะไปถึงสาขาวิชาที่ดีที่สุดในแง่ของผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชาในแง่หนึ่ง ความต้องการของตลาดแรงงานของซาอุดีอาระเบียโดยทั่วไปและในจังหวัดทางตะวันออกโดยเฉพาะในอีกกลุ่มหนึ่ง

  • Mecca, ซาอุดิอาราเบีย

  ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศต่างๆในโลกอิสลามเนื่องจากสถานะทางศาสนาตลอดจนความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางอารยธรรม รวมถึง Qiblah (Ka`bah) ที่ชาวมุสลิมเผชิญในระหว่างการละหมาดทุกวัน ยิ่งกว่านั้นหัวใจของผู้คนนับล้านหันไปหานครมักกะห์โดยปรารถนาจะประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์

  • Industrial Area, ซาอุดิอาราเบีย

  Majmaah University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยล่าสุดในบ้านเกิดเมืองนอนที่รักซึ่งได้เข้าร่วมระบบของสิ่งปลูกสร้างทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากเพื่อให้เป็นเมืองขึ้นของการศึกษาในมหาวิทยาลัยและใบอนุญาตสำหรับผู้คนในเขตการปกครอง Al Majmaah และหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตของมหาวิทยาลัยคาดหวัง มากมายที่จะนำเสนอให้พวกเขา

  • Tabuk, ซาอุดิอาราเบีย

  จากหลักการของการผสมผสานระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐใน KSA ในการเสนอบริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษากระทรวงการอุดมศึกษาส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเอกชนในสาขาวิชาการทุกสาขา พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเริ่มเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและการศึกษาในเมืองทาบักซึ่งมีภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นซึ่งทำหน้าที่ในภูมิภาคและสภาพแวดล้อม

  • Riyadh, ซาอุดิอาราเบีย

  การศึกษาเอกชนในราชอาณาจักรกำลังเป็นพยานถึงการฟื้นฟูและความเอาใจใส่อย่างมากของรัฐบาลผู้ดูแลมัสยิดศักดิ์สิทธิ์สองแห่งกษัตริย์ซัลมานบินอับดุลลาซิซขอให้พระเจ้าคุ้มครองเขา Dar Al Uloom เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดในราชอาณาจักรซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการลงทุนในทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน

  • Riyadh, ซาอุดิอาราเบีย

  ชุมชน ม.อ. ขับเคลื่อนด้วยจุดประสงค์ร่วมกันคือสร้างโลกที่ดีขึ้นผ่านการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม เราเป็นคนสนุกสนานและแปลกใหม่สร้างสรรค์และมีศิลปะหมกมุ่นอยู่กับตัวเลขและยินดีต้อนรับคนที่มีความสามารถ

  • Abha, ซาอุดิอาราเบีย

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Riyadh, ซาอุดิอาราเบีย

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...