Keystone logo
ตรินิแดดและโตเบโก

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ ปริญญาตรี โปรแกรม ใน ตรินิแดดและโตเบโก 2024

จำนวนสถาบัน: 1
    • Valsayn South, ตรินิแดดและโตเบโก

    Cipriani College of Labor and Co-operative Studies ( CCLCS ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศและโดดเด่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกของเรา วิทยาลัยยังคงพัฒนาและหวังที่จะดำรงตำแหน่งผู้นำระดับภูมิภาคในสาขาที่เชี่ยวชาญ