Keystone logo
บังคลาเทศ

ศึกษา ปริญญาตรี ใน บังคลาเทศ 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

  • เช่าแฟลตรวม

    72
  • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

    10
  • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

    16
  • การขนส่งในท้องถิ่น

    12

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

  • คอมโบอาหารจานด่วน

    4
  • ตั๋วหนัง

    4
  • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

    4