Keystone logo
หมู่เกาะเคย์เเมน

ศึกษา ปริญญาตรี ใน หมู่เกาะเคย์เเมน 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  1665
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  123
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  117
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  27

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  13
 • ตั๋วหนัง

  16
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  7