Keystone logo
อเมริกันซามัว

ศึกษา ปริญญาตรี ใน อเมริกันซามัว 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  85
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  0
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  77
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  0

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  21
 • ตั๋วหนัง

  0
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2