Keystone logo
เติร์กเมนิสถาน

ศึกษา ปริญญาตรี ใน เติร์กเมนิสถาน 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  370
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  124
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  200
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  8

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  9
 • ตั๋วหนัง

  16
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  5