Keystone logo
โคโซโว

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ ปริญญาตรี โปรแกรม ใน โคโซโว 2024

จำนวนสถาบัน: 2
    • Prishtina, โคโซโว

    Universum College ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2548 ในเมือง Prishtina (เมืองหลวง) และ Ferizaj (เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและเป็นเมืองที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากที่สุดแห่งหนึ่งในโคโซโว) วิทยาลัยเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองโดย Kosovo Agency of Accreditation โดยมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

    • Prishtina/Kosovo, โคโซโว
    • Rochester, สหรัฐอเมริกา

    This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...