Keystone logo
ของคุณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BA) ของคุณ

ค้นหาปริญญาบัณฑิตที่คุณต้องการ

คุณต้องการเรียนอะไร
คุณต้องการเรียนที่ไหน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (อักษรย่อ BA) คือความสำเร็จระดับปริญญาตรีที่มอบให้โดยมหาวิทยาลัยทั่วโลก การเรียนศิลปศาสตรบัณฑิตสามารถให้ประโยชน์มากมายตั้งแต่โอกาสทางอาชีพที่เพิ่มขึ้นไปจนถึงทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ศิลปศาสตรบัณฑิตสามารถนำไปสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท วิชาเฉพาะทางในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบางครั้งธุรกิจและกฎหมายจัดอยู่ในขอบเขตทางวิชาการของศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้สมัครปริญญาตรีมักจะต้องทำวิจัยและนำเสนอวิทยานิพนธ์ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ความหลากหลายของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตที่แตกต่างกันสามารถครอบงำ - อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณ! เริ่มการค้นหาของคุณโดยดูหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดตามรายการด้านล่าง

ช่องยอดนิยม

ประเทศชั้นนำของ BA

โปรแกรม BA เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทั่วโลก พิจารณารับปริญญาตรีของคุณในประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งเหล่านี้!

โปรแกรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่